• CZECHOWICE-DZIEDZICE
 • Obradowało XVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
 • BUCZKOWICE
 • PORĄBKA
 • SZCZYRK
 • JAWORZE
 • JASIENICA
 • KOZY
 • WILAMOWICE
 • WILKOWICE
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 100 lat niepodległości
 • 20 lat Powiatu
 • Dożynki
 • 1
 • 2
 • 3
UMAWIANIE WIZYT
UWAGA!!!
Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej uprzejmie informuje, że w okresie od
21.08.2018 r. do 28.09.2018 r. nie będzie możliwe umawianie wizyt do REJESTRACJI POJAZDÓW w Bielsku-Białej.

Sesja o pomocy społecznej

20 Kwi 2018

19 kwietnia odbyła się kolejna sesja Rady Powiatu Bielskiego, tym razem poświęcona problematyce dotyczącej pomocy społecznej.

Tradycyjnie sesję otworzył i stwierdził jej prawomocność przewodniczący Rady Powiatu Jan Borowski. Informację Zarządu Powiatu o pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym przekazał radnym starosta bielski Andrzej Płonka.

Część merytoryczną sesji rozpoczęła Helena Byrdy - Przybyła przewodnicząca Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2017 r, wraz z wykazem potrzeb i oceną zasobów pomocy społecznej w powiecie bielskim przedstawiła Katarzyna Olszyna dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Natomiast sprawozdanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności za 2017 rok omówiła Dorota Kożuch przewodnicząca Zespołu. Głos w sprawie problematyki pomocy społecznej zabrał również wicestarosta bielski Grzegorz Szetyński.

Radni podjęli uchwały w następujących sprawach:

  1. przekazania środków finansowych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu sorbentu oraz dofinansowanie zadania inwestycyjnego dot. zakupu samochodu operacyjnego typu bus;
  2. przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji;
  3. wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie akcji należących do Powiatu Bielskiego na rzecz Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego, w drodze darowizny;
  4. zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Rady Powiatu w Bielsku – Białej Nr V/49/305/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. z późn. zm.;
  5. zmiany Uchwały Nr V/49/306/17 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego z późn.zm.

 

Podczas sesji starosta A. Płonka poinformował, że podczas XXIII Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich podsumowano ogólnopolski ranking powiatów, miast i gmin. W kategorii powiatów powyżej 120 tysięcy mieszkańców nasz powiat zajął wysokie i prestiżowe VIII miejsce.

 Więcej w najbliższym numerze biuletynu „Mój Powiat".

 /Tekst: A. Macher. foto: J. Jesionka/