• CZECHOWICE-DZIEDZICE
 • Obradowało XVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
 • BUCZKOWICE
 • PORĄBKA
 • SZCZYRK
 • JAWORZE
 • JASIENICA
 • KOZY
 • WILAMOWICE
 • WILKOWICE
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 100 lat niepodległości
 • 20 lat Powiatu
 • 1
 • 2
ZMIANA GODZIN DYŻURU W PUNKCIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W WILAMOWICACH W DNIU 2 LISTOPADA 2018 r.
Dnia 2.11.2018 r. ( piątek) w związku ze skróconym czasem pracy Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego w Wilamowicach, ul. Paderewskiego 3 – nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w godzinach 9:00-13:00.

REJESTRACJA POJAZDÓW
UWAGA!!!
Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej uprzejmie informuje, że w okresie od 10.09.2018 r. będą prowadzone prace remontowe w pomieszczeniach REJESTRACJI POJAZDÓW znajdujących się w Bielsku-Białej, wobec czego obsługa Klientów będzie realizowana w następujących pomieszczeniach:
Pokój nr 9 (parter – stanowiska PRAW JAZDY) – ODBIÓR DOWODU REJESTRACYJNEGO, ZGŁOSZENIE ZBYCIA (inne – wg listy wywieszonej na parterze),
Sala nr 122 (I piętro) – REJESTRACJA POJAZDÓW i POZOSTAŁE SPRAWY.
BILETY BĘDĄ WYDAWANE NA PARTERZE
Informujemy również, że w tym okresie nie będzie możliwe umawianie wizyt do REJESTRACJI POJAZDÓW w Bielsku-Białej.
Za utrudnienia przepraszamy.

Sesja o bezpieczeństwie i porządku publicznym

27 Wrz 2018

Dzisiaj miała miejsce LX sesja Rady Powiatu, w części poświęcona problemom związanym z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym na terenie powiatu bielskiego Sesję otworzył i jej prawomocność stwierdził Jan Borowski przewodniczący Rady Powiatu. Starosta bielski Andrzej Płonka przedstawił informację Zarządu Powiatu o pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym. Aleksander Radkowski naczelnik Wydziału Zarządzania w Starostwie Powiatowym przekazał radnym informację o działaniach związanych z zabezpieczeniem bezpieczeństwa powodziowego na terenie powiatu oraz o utworzeniu powiatowego magazynu przeciwpowodziowego. Józef Herzyk przewodniczący Komisji Porządku Publicznego Rady Powiatu serdecznie podziękował służbom mundurowym za współpracę, ofiarność i zaangażowanie społeczne.

W dalszej kolejności głos zabrał Zbigniew Mizera komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku – Białej, który szczegółowo omówił statystykę wydarzeń za I półrocze 2018 roku Podkreślił owocną współpracę z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, których na terenie naszego powiatu jest 42 jednostki, z czego 25 włączonych jest do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Radni podjęli uchwały w następujących sprawach:

  1. przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za I półrocze 2018 roku;
  2. przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego za I półrocze 2018 roku;
  3. powierzenia Gminie Czechowice-Dziedzice zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice w zakresie zimowego utrzymania tych dróg oraz bieżącego utrzymania czystości;
  4. przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji;
  5. regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Bielski;
  6. zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Rady Powiatu w Bielsku – Białej Nr V/49/305/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.;
  7. zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie zadania pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Bielskiego: Zespół Szkół Technicznych i Licealnych ul. Traugutta 11 oraz Dom Kultury ul. Nad Białką 1C oba zlokalizowane w Czechowicach-Dziedzicach”.
  8. zmiany uchwały nr V/49/306/17 Rady Powiatu w Bielsku – Białej z dnia 28.12.2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego z późniejszymi zmianami;
  9. ustalenia przebiegu dróg powiatowych o nazwach 4426S Landek – Ligota – Mazańcowice – Komorowice oraz 4427S Międzyrzecze – Mazańcowice – Stare Bielsko położonych na terenie gminy Jasienica i gminy Czechowice – Dziedzice.

Kolejną sesję Rady Powiatu w Bielsku – Białej zaplanowano na 11 października 2018r.

/Tekst: A Macher, foto: J. Jesionka/