• CZECHOWICE-DZIEDZICE
 • Obradowało XVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
 • BUCZKOWICE
 • PORĄBKA
 • SZCZYRK
 • JAWORZE
 • JASIENICA
 • KOZY
 • WILAMOWICE
 • WILKOWICE
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 100 lat niepodległości
 • 20 lat Powiatu
 • 1
 • 2
ZMIANA GODZIN DYŻURU W PUNKCIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W WILAMOWICACH W DNIU 2 LISTOPADA 2018 r.
Dnia 2.11.2018 r. ( piątek) w związku ze skróconym czasem pracy Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego w Wilamowicach, ul. Paderewskiego 3 – nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w godzinach 9:00-13:00.

REJESTRACJA POJAZDÓW
UWAGA!!!
Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej uprzejmie informuje, że w okresie od 10.09.2018 r. będą prowadzone prace remontowe w pomieszczeniach REJESTRACJI POJAZDÓW znajdujących się w Bielsku-Białej, wobec czego obsługa Klientów będzie realizowana w następujących pomieszczeniach:
Pokój nr 9 (parter – stanowiska PRAW JAZDY) – ODBIÓR DOWODU REJESTRACYJNEGO, ZGŁOSZENIE ZBYCIA (inne – wg listy wywieszonej na parterze),
Sala nr 122 (I piętro) – REJESTRACJA POJAZDÓW i POZOSTAŁE SPRAWY.
BILETY BĘDĄ WYDAWANE NA PARTERZE
Informujemy również, że w tym okresie nie będzie możliwe umawianie wizyt do REJESTRACJI POJAZDÓW w Bielsku-Białej.
Za utrudnienia przepraszamy.

Nominacja gminy Kozy do Nagrody Starosty Bielskiego

05 Paź 2018

Do tegorocznej edycji Nagrody Starosty Bielskiego im. ks.Józefa Londzina samorząd gminy Kozy nominował Benedykta Gawędę.

Pan Benedykt jest od 1997 roku był nieprzerwanie związany z koziańskim Kołem Emerytów, Rencistów i Inwalidów, początkowo, jako wiceprezes Zarządu, by po 10 latach przejąć obowiązki prezesa. Za jego kadencji organizacja znacznie rozwinęła swoją działalność, dbając o zapewnianie atrakcyjnych form spędzania czasu osobom starszym. Koło liczy obecnie około 250 członków, dla których na przestrzeni ostatniej dekady zostały zorganizowane bezpłatnie pobyty nad morzem, wycieczki do Pragi i Wiednia, wszystko to za sprawą ogromnego zaangażowania najbardziej aktywnych członków Koła z prezesem na czele. Pan Gawęda wraz z całym środowiskiem seniorów organizował przez wiele lat różne imprezy okolicznościowe, przypadający w październiku Dzień Seniora, styczniowe spotkanie opłatkowe, czy powitanie wiosny przy okazji Dnia Kobiet. Szczególnie uroczystą oprawę miały okrągłe jubileuszowe rocznice urodzin koziańskich seniorów. Z inicjatywy Pana Gawędy emeryci z Kóz mogli uczestniczyć w dwóch projektach finansowanych z rządowego programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS) na lata 2014-2020: „E-60+ na Hrobaczej Łące”, który miał za zadanie dopomóc seniorom w nauce obsługi komputera i Internetu w takim stopniu, aby mogli bez żadnych przeszkód wykonać bez konieczności wychodzenia z domu przydatne im czynności, jak zorganizowanie wyjazdu, czy zarezerwowanie biletów do kina i teatru. Drugie z przedsięwzięć to „Aktywny senior – 60+ z pasją” obejmujący działania wszechstronnie aktywizujące, min. zajęcia artystyczne i fotograficzne, naukę podstawowych metod samoobrony, a także zapoznanie się z zasadami prawidłowego żywienia. Przy współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Serce dla Serca” z Bielska-Białej koziańskie Koło zorganizowało spotkanie integracyjne połączone z zawodami sportowymi w Lalikach oraz wycieczkę do Zakopanego. Koło organizuje pomoc dla swoich członków znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej, materialnej, poprzez udzielanie zapomóg finansowych lub paczek. Stara się udzielać pomocy w trudnych sytuacjach natury prawnej. Wzmożona aktywność środowiska seniorów doprowadziła do utworzenia w ubiegłym roku Gminnej Rady Seniorów, której Pan Benedykt Gawęda jest członkiem. Dzieląc się swoim doświadczeniem zdobytym w swoim bogatym życiu zawodowym wciąż aktywnie uczestniczy w życiu społecznym gminy Kozy, a dowodami uznania dla jego działalności są Srebrna Odznaka za Zasługi dla Województwa Śląskiego oraz Złota Odznaka przyznana przez Zarząd Główny Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.