<
Ankieta
dla pacjentów placówek służby zdrowia nadzorowanych przez powiat bielski
Szanowni Państwo!

Pragniemy poznać Państwa zdanie na temat jakości usług medycznych świadczonych w placówkach służby zdrowia, które są nadzorowane przez Powiat Bielski.
Niniejsza ankieta jest anonimowa, a uwagi Państwa będą cennymi wskazówkami, które zostaną uwzględnione przy wprowadzaniu zmian mających poprawić jakość usług medycznych, prosimy o wypełnienie poniższego kwestionariusza oraz zakreślenie odpowiedzi zgodnej z Państwa odczuciami.

W przypadku pacjentów - dzieci prosimy Rodziców o pomoc w wypełnieniu Ankiety.

Z usług której placówki służby zdrowia Pan/Pani korzystał/a ?
Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej
Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ w Bielsku-Białej

- część stacjonarna (oddziały szpitalne, izba przyjęć, diagnostyka) - wypełnić części A - E, G
- część ambulatoryjna (poradnie przyszpitalne) - wypełnić część F i G
A. PRZYJĘCIE DO SZPITALA - Izba Przyjęć
Jak Pan/Pani ocenia ?
1.Czas oczekiwania na przyjęcie

   b. dobrze dobrze przeciętnie źle
2.Czas załatwienia formalności

   b. dobrze dobrze przeciętnie źle
3.Udzielone informacje dotyczące stanu zdrowia, leczenia

   b. dobrze dobrze przeciętnie źle
B. OPIEKA LEKARSKA
Jak Pan/Pani ocenia?
1.Zainteresowanie pacjentem

   b. dobrze dobrze przeciętnie źle
2.Dostępność lekarzy po południu i w nocy

   b. dobrze dobrze przeciętnie źle
3.Informowanie o przebiegu choroby i sposobie leczenia

   b. dobrze dobrze przeciętnie źle
C. OPIEKA PIELĘGNIARSKA
Jak Pan/Pani ocenia?
1.Reakcja na prośby chorych m.in. szybkość reagowania na dzwonki

   b. dobrze dobrze przeciętnie źle
2.Dostępność pielęgniarek po południu i w nocy

   b. dobrze dobrze przeciętnie źle
3.Uprzejmość i życzliwość pielęgniarek

   b. dobrze dobrze przeciętnie źle
D.  DIAGNOSTYKA / badanie np. rtg, usg, TK, gastroskopia i inne/
Jak Pan/Pani ocenia?
1.Czas oczekiwania na badanie

   b. dobrze dobrze przeciętnie źle
2.Uprzejmość personelu diagnostycznego

   b. dobrze dobrze przeciętnie źle
3.Możliwość uzyskania informacji o wykonywanych badaniach

   b. dobrze dobrze przeciętnie źle
E. ROLA PACJENTA W PROCESIE LECZENIA I WSPARCIE PSYCHICZNE
Jak Pan/Pani ocenia?
1.Stopień uwzględnienia sugestii, życzeń pacjenta /sposobów leczenia,podawanych leków, czas zabiegów/ w procesie leczenia

   b. dobrze dobrze przeciętnie źle
2.Wsparcie psychiczne ze strony personelu w sytuacjach trudnych

   b. dobrze dobrze przeciętnie źle
3.Stopień poczucia bezpieczeństwa w czasie całego cyklu leczenia, w tym zaufanie do metod leczenia

   b. dobrze dobrze przeciętnie źle
F. PORADNIE SPECJALISTYCZNE
Jak Pan/Pani ocenia?
1.Dostępność rejestracji telefonicznej

   b. dobrze dobrze przeciętnie źle
2.Czas oczekiwania na rejestrację

   b. dobrze dobrze przeciętnie źle
3.Czas oczekiwania na poradę lekarską

   b. dobrze dobrze przeciętnie źle
4.Uprzejmość personelu średniego Poradni (rejestratorki, pielęgniarki)

   b. dobrze dobrze przeciętnie źle
5.Uprzejmość personelu lekarskiego, zainteresowanie pacjentem

   b. dobrze dobrze przeciętnie źle
6.Warunki lokalowe (komfort oczekiwania na wizytę, warunki sanitarno-higieniczne itp.)

   b. dobrze dobrze przeciętnie źle
G. OGÓLNA OCENA
Jak Pan/Pani ocenia ankietowaną placówkę służby zdrowia?

   b. dobrze dobrze przeciętnie źle
Czy w trakcie wizyty w Szpitalu został/a Pan/i poinformowany/a o Karcie Praw Pacjenta lub miał do niej dostęp?

   TAK NIE
Czy Szpital jest godny polecenia rodzinie/znajomym?

   TAK NIE
WŁASNE UWAGI I OPINIE


M E T R Y C Z K A

Płeć   kobieta mężczyzna

Wiek  


Dziękujemy za wypełnienie ankiety
Ilość ankiet wypełnionych: