<
Ankieta
dla pacjentów Bielskiego Pogotowia Ratunkowego
Szanowni Państwo!

Pragniemy poznać Państwa zdanie na temat jakości usług medycznych świadczonych przez Bielskie Pogotowie Ratunkowe w Bielsku-Białej, dla którego podmiotem tworzącym jest Powiat Bielski.
Niniejsza ankieta jest anonimowa, a uwagi Państwa będą cennymi wskazówkami, które zostaną uwzględnione przy wprowadzaniu zmian mających poprawić jakość usług medycznych, prosimy o wypełnienie poniższego kwestionariusza oraz zakreślenie odpowiedzi zgodnej z Państwa odczuciami.

W przypadku pacjentów - dzieci prosimy Rodziców o pomoc w wypełnieniu Ankiety.

Ankieta podzielona została na bloki tematyczne związane z zakresem świadczeń udzielanych przez BPR, i tak:

  • ratownictwo medyczne - pogotowie ratunkowe - część A i D
  • nocna i świąteczna opieka medyczna w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (niedziele, święta, inne dni wolne od pracy, dni powszednie po godz. 18.00) - część. B i D,
  • podstawowa opieka zdrowotna (tylko w Kobiernicach) - część C i D,
Lokalizacja placówki
Bielsko-Biała Czechowice-Dziedzice Szczyrk Kobiernice
A. RATOWNICTWO MEDYCZNE - POGOTOWIE RATUNKOWE
Jak Pan/Pani ocenia ?
1.Sposób przeprowadzenia wywiadu przez dyspozytora

   b. dobrze dobrze przeciętnie źle
2.Stopień zadowolenia z informacji uzyskanych od dyspozytora przyjmującego zgłoszenie.

   b. dobrze dobrze przeciętnie źle
3.Czas oczekiwania na przyjazd karetki

   b. dobrze dobrze przeciętnie źle
4.Uprzejmość personelu

   b. dobrze dobrze przeciętnie źle
5.Przekazanie informacji o stanie zdrowia i dalszym trybie postępowania

   b. dobrze dobrze przeciętnie źle
B. NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA MEDYCZNA
Jak Pan/Pani ocenia?
1.Czas oczekiwania na rejestrację

   do 15 min. 15 - 30 min. 30 min -1 godz. powyżej 1 godz.
2.Czas oczekiwania na świadczenie

   do 15 min. 15 - 30 min. 30 min - 1 godz. powyżej 1 godz.
3.Stopień zadowolenia z informacji uzyskanych w czasie wizyty

   b. dobrze dobrze przeciętnie źle
4.Uprzejmość lekarzy, zainteresowanie pacjentem

   b. dobrze dobrze przeciętnie źle
5.Uprzejmość pielęgniarek, zainteresowanie pacjentem

   b. dobrze dobrze przeciętnie źle
6.Warunki lokalowe /komfort oczekiwania na świadczenie, warunki sanitarno-higieniczne/

   b. dobrze dobrze przeciętnie źle
C. PORADNIE PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOBIERNICACH
Jak Pan/Pani ocenia?
1.Czas oczekiwania na rejestrację

   b. dobrze dobrze przeciętnie źle
2.Czas oczekiwania na poradę lekarską

   b. dobrze dobrze przeciętnie źle
3.Uprzejmość personelu Poradni

   b. dobrze dobrze przeciętnie źle
4.Dostępność badań diagnostycznych

   b. dobrze dobrze przeciętnie źle
D. OGÓLNA OCENA
Jak Pan/Pani ocenia ankietowaną placówkę służby zdrowia:

   b. dobrze dobrze przeciętnie źle
Czy w trakcie wizyty w BPR został/a Pan/i poinformowany/a o Karcie Praw Pacjenta lub miał do niej dostęp?

   tak nie
Czy BPR jest godne polecenia rodzinie/znajomym?

   tak nie
WŁASNE UWAGI I OPINIE


M E T R Y C Z K A

Płeć   kobieta mężczyzna

Wiek  


Dziękujemy za wypełnienie ankiety
Ilość ankiet wypełnionych: