Uwaga !
Od 1 stycznia 2015r.
obowiązują nowe rachunki bankowe

Rachunek dochodów Starostwa:
60 1020 2528 0000 0302 0405 1298

(opłaty komunikacyjne, karty parkingowe)

Rachunek sum depozytowych:
15 1020 2528 0000 0702 0405 1330


Rachunek dochodów Skarbu Państwa:
10 1020 2528 0000 0902 0405 1322

(opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu)

Rachunek dochodów z tytułu opłat geodezyjnych:
08 1020 2528 0000 0002 0405 1314