Konkurs ofert

Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej na posiedzeniu w dniu 8 sierpnia 2017 r. (Uchwała Nr 281/2017) podjął decyzje o wydłużeniu terminu składania ofert w konkursie ogłoszonym w dniu 30 czerwca 2017 r.Na realizację w roku 2017 zadania z zakresu zdrowia publicznego:Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne,rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i młodzieży – w szczególności poprzez prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych.Oferty można składać do dnia 16 sierpnia 2017 r.Szczegóły dot. Konkursu w plikach:
Ogłoszenie
Uchwała
Uchwała