Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

ul. Piastowska 40
43- 300 Bielsko- Biała
Telefon (33) 8136 - 245

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
Piotr Szatkowski, tel. (33) 8136 - 245

Sekretariat:
Referent
Elżbieta Turkowska tel. (33) 8136 - 242

Referent Prawno-administracyjny
Marcin Guznar tel. (33) 8136 - 242

Inspektorzy
Jerzy Przybytek tel. (33) 8136 - 243,  
Urszula Kos  tel. (33) 8136 - 227
Anna Kudłacik, Łukasz Then, tel. (33) 8136 - 244

Główny Księgowy
Helena Handzlik,tel. (33) 8136 - 934