Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności


ul. Piastowska 40
43 - 300 Bielsko - Biała

Zespół zajmuje się wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności


Przewodniczący	Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Dorota Kożuch tel. (33) 8136 - 940, pok. 232
Sekretarz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
tel. (33) 8136-940, pok. 232
Specjalista
tel. (33) 8136-940, pok. 232

Pliki do Pobrania

Karty Parkingowe

Wniosek o wydanie karty parkingowej.pdf

Wniosek o wydanie karty parkingowej.xls

Szczegolowe informacje dot. karty parkingowej.doc


Legitymacja osoby niepełnosprawnej

Wniosek_o_wydanie_legitymacji_osoby_niepelnosprawnej.pdf

Szczegółowe informacje dot. legitymacji.doc


Orzeczenie o niepełnosprawności dla osób do 16 roku życia

Szczegolowe informacje dot. orzeczenia o niepelnosprawnosci.doc

Wzór wniosku o orzeczenie o niepełnosprawności2017.doc

Zaświadczenie lekarskie - orzeczenie o niepełnosprawności.doc


Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia

Szczegolowe informacje dot. orzeczenia o stopniu niepelnosprawnosci.doc

Wzór wniosku o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 2017.doc

Zaświadczenie lekarskie -orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.doc