Certyfikaty


CERTYFIKAT – POŚWIADCZENIE SKUTECZNEGO UŻYTKOWNIKA CAF

CERTYFIKAT – SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO 9001:2015

CERTYFIKAT – SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI ISO/IEC 27001:2013

Pełnomocnik Zarządu ds. Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Informacji

ul. Piastowska 40
43 - 300 Bielsko - Biała
Telefon (33) 81 36 808
Fax (33) 82 20 672

Do zadań Pełnomocnika należy wykonywanie prac związanych z wdrożeniem oraz utrzymywaniem systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji zgodnie z wymogami normy ISO 9001 oraz ISO 27001. Zakres działania Pełnomocnika określa indywidualne upoważnienie.


Pełnomocnik
Iwona Jeżewska, pok. 223