• CZECHOWICE-DZIEDZICE
 • Obradowało XVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
 • BUCZKOWICE
 • PORĄBKA
 • SZCZYRK
 • JAWORZE
 • JASIENICA
 • KOZY
 • WILAMOWICE
 • WILKOWICE
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • „Święto słowa” w Pałacu Czeczów w Kozach rozstrzygnięte!
 • Wyjątkowy koncert laureatów SAGA podczas Święta Powiatu Bielskiego!
 • Królowały potrawy wielkanocne!
 • 1
 • 2
 • 3

„MORSKIE” wyróżnienie dla Rady Powiatu

05 Mar 2013
93 – rocznica Zaślubin Polski z Morzem jest okazją, by przypominać wydarzenia, które miały miejsce w 1920 r. w Pucku, ale także honorować instytucje i osoby, które przez te lata wierne były przesłaniu ks. Stanisława Staszica – „Trzymajmy się morza”.
Od 15 lat realizację tej idei na terenie powiatu bielskiego szczególnie wspiera Rada i Zarząd Powiatu Bielskiego. Wsparcie ma charakter zarówno materialny jak i medialny, gdyż wiele inicjatyw   promowanych jest w   piśmie samorządowym „Mój Powiat”.  Dlatego podczas Sesji Rady Powiatu w  lutym br. Prezes Okręgu Ligi Morskiej i Rzecznej w Bielsku- Edward Szpoczek dziękował za to wszystko, oraz przypomniał, że utworzone w 1918 Stowarzyszenie „Bandera Polska”, które dzisiaj nosi nazwę „ Liga Morska” było ogólnopolskim ruchem społecznym, który miał wspierać odrodzoną po latach niewoli Ojczyznę w zagospodarowaniu przyznanego przez Traktat Wersalski skrawka wybrzeża bałtyckiego, pomagać w tworzeniu Polskiej Marynarki Wojennej i Handlowej, a także propagować w narodzie przywiązanie do morza.
Do tej pracy dołączyli w 1936 r. mieszkańcy Podbeskidzia. Wielotysięczna rzesza, zebrana nad brzegami utworzonego na Sole Jeziora Międzybrodzkiego, brała udział w otwarciu
i poświęceniu Zapory i Elektrowni „Porąbka”.
 Obecnie bielska Liga stara się kształtować i stale rozwijać świadomość morską społeczności lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem młodego pokolenia, jako jednej z podstaw bytu narodowego. Mimo, że tak oddaleni od morza, 405 członków 26 szkolnych kół (głównie gminy Jaworze i Jasienica) jest najlepszych w corocznym, ogólnopolskim rankingu, zdobywając cenne nagrody np. rejsy żaglowcem „Iskra”, promami do Danii i Szwecji, flisy po Odrze i Wiśle itp.
Za poetą Arturem Lunkvistem młodzi ludzie rozumieją bowiem że:
„Chmury wędrują nad morzem
by zatrzymać się wśród gór.
Morze, góry i chmury
znają się od samego początku.”
Ten nierozerwalny związek rozumie też Rada Powiatu i dlatego Zarząd Główny LMiR
„w dowód uznania za wielki wkład w wychowanie morskie młodych pokoleń, rozwój, umacnianie idei i ducha trwania Polski na Morzu” przyznał jej Krzyż Ligi Morskiej i Rzecznej „Pro Mari Nostro”. Odbierając  odznaczenie z rąk przedstawicieli Okręgu – Edwarda Szpaczka, Jerzego Ryrycha i Andrzeja Stąsieka, Przewodniczący Rady Roman Migdał podziękował za to wysokie wyróżnienie oraz za działania bielskiej  Ligi Morskiej i Rzecznej, które również promują nasz bielski powiat.
Tekst: Edward Szpoczek
Foto:  Jarosław Jesionka
{rokbox title=|„MORSKIE” wyróżnienie dla Rady Powiatu :: Powiat Bielski| album=|myalbum|}images/2013/order/*.jpg{/rokbox}