• CZECHOWICE-DZIEDZICE
 • Obradowało XVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
 • BUCZKOWICE
 • PORĄBKA
 • SZCZYRK
 • JAWORZE
 • JASIENICA
 • KOZY
 • WILAMOWICE
 • WILKOWICE
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • „Święto słowa” w Pałacu Czeczów w Kozach rozstrzygnięte!
 • Wyjątkowy koncert laureatów SAGA podczas Święta Powiatu Bielskiego!
 • Królowały potrawy wielkanocne!
 • 1
 • 2
 • 3

„ UWAGA ! Zmiana godzin dyżurów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w dniach 24, 27 i 31 grudnia.”

Zobacz zmiany godzin w punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Etap II

08 Mar 2013Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzebyBudowa oprogramowań aplikacyjnych wraz z zasileniem Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego danymi, przeprowadzenie wdrożenia i szkolenia użytkowników


Dnia 11.07.2011 r. podpisana została umowa z konsorcjum firm w składzie
Geopolis Sp. z o.o. z Włocławka - lider Konsorcjum
i Tukaj Mapping Central Europe Sp. z o.o. z Krakowa
,
w ramach której zrealizowane zostanie w/w zamówienie.
Wykonawca został wyłoniony w procedurze przetargu nieograniczonego. 
Termin zakończenia prac objętych umową planowany jest na styczeń 2012 r.

{rokbox title=Etap I|album=|myalbum|}images/RealizowaneProjekty/EtapII/*.jpg{/rokbox}http://www.geoforum.pl/?page=news&id=10721&link=umowa-na-bielski-sit-podpisana

W ramach umowy zostaną wdrożone kluczowe dla funkcjonowania powiatu rejestry i ewidencje. Realizacja projektu ma zapewnić optymalizację procesów decyzyjnych poprzez sprawną elektroniczną komunikację wewnętrzną, skrócenie czasu dostępu do dokumentów i niezbędnych informacji. Istniejące bazy danych zostaną zintegrowane w jeden spójny system. Efektem tych prac będzie również portal internetowy, dzięki któremu mieszkańcy powiatu będą mieli dostęp do informacji publicznej związanej z przestrzenią.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach RPO WSL 2007-2013.
 Priorytet II Społeczeństwo informacyjne
Działanie 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych
Procedura pozakonkursowa.
 Program Rozwoju Subregionu Południowego