• CZECHOWICE-DZIEDZICE
 • Obradowało XVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
 • BUCZKOWICE
 • PORĄBKA
 • SZCZYRK
 • JAWORZE
 • JASIENICA
 • KOZY
 • WILAMOWICE
 • WILKOWICE
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Londzin
 • Sportowy „teatr” powiatu bielskiego wkracza w nowy sezon
 • Nagrodzono twórców i animatorów kultury
 • „Święto słowa” w Pałacu Czeczów w Kozach rozstrzygnięte!
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
UWAGA!
Informujemy, iż od dnia 01 kwietnia 2019 r. dyżury punktów
nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Bielskim
przypadające w dni wolne od pracy nie będą odpracowywane.

Ostatnia w tej kadencji sesja Rady Powiatu

08 Lis 2018

LXII, ostatnią w tej kadencji sesję Rady Powiatu zwołano w trybie nadzwyczajnym.

Sesję otworzył i jej prawomocność stwierdził przewodniczący Rady Powiatu Jan Borowski.

Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z sesji Rady Powiatu z dnia 11 października radni podjęli uchwały w następujących sprawach:

- ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu bielskiego na 2019 rok;

- ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Powiatu w Bielsku-Białej w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Pediatrycznemu w Bielsku-Białej;

- ustalenia przebiegu drogi powiatowej Nr 4480S Porąbka-Wielka Puszcza położonej w Porąbce;

- ustalenia przebiegu dróg powiatowych o numerach 4426S Landek-Ligota-Mazańcowice-Komorowice oraz 4427S Międzyrzecze-Mazańcowice-Stare Bielsko położonych na terenie Gminy Jasienica i Gminy Czechowice-Dziedzice;

- zmiany Uchwały Nr V/61/387/18 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia     11 października 2018 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2018 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek;

- zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Rady Powiatu w Bielsku-Białej Nr V/49/305/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. z późniejszymi zmianami;

- zmiany Uchwały Nr V/49/306/17 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia     28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego z późniejszymi zmianami.

Na zakończenie sesji przewodniczący Rady Powiatu Jan Borowski jeszcze raz serdecznie podziękował wszystkim radnym za owocną i efektywną współpracę w kadencji 2014 – 2018.

/ A. Macher, foto: J. Jesionka/