• CZECHOWICE-DZIEDZICE
 • Obradowało XVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
 • BUCZKOWICE
 • PORĄBKA
 • SZCZYRK
 • JAWORZE
 • JASIENICA
 • KOZY
 • WILAMOWICE
 • WILKOWICE
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • „Święto słowa” w Pałacu Czeczów w Kozach rozstrzygnięte!
 • Wyjątkowy koncert laureatów SAGA podczas Święta Powiatu Bielskiego!
 • Królowały potrawy wielkanocne!
 • 1
 • 2
 • 3

Radni wybrali Zarząd Powiatu

24 Sty 2019

Dzisiaj 24 stycznia na III sesji Rady Powiatu Bielskiego radni wybrali Zarząd Powiatu. W jego skład weszli: radna Barbara Adamska, radna Dorota Nikiel i radny Grzegorz Gabor.

Ponadto radni podjęli uchwały w następujących sprawach:

 1. wyboru członka Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej, z którym nawiązuje się stosunek pracy na podstawie wyboru;
 2. wyboru członka Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej, z którym nawiązuje się stosunek pracy na podstawie wyboru;
 3. wyboru członka Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej;
 4. ustalenia wynagrodzenia Starosty Bielskiego;
 5. zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok;
 6. zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Bielsku-Białej na 2019;
 7. zmiany uchwały Nr VI/2/9/18 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu w Bielsku-Białej;
 8. ustalenia warunków bonifikaty i wysokości stawki procentowej tej bonifikaty dla osób fizycznych będących właścicielami lokali mieszkalnych, od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Powiatu Bielskiego, w prawo własności tych gruntów;
 9. zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019 Rady Powiatu w Bielsku-Białej Nr VI/2/14/18 z dnia 20 grudnia 2018 r.;
 10. zmiany Uchwały Nr VI/2/15/18 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego z późniejszymi zmianami. 

Jutro szczegółowa relacja z obrad sesyjnych.

/A.Macher, foto: J.Jesionka/