• CZECHOWICE-DZIEDZICE
 • Obradowało XVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
 • BUCZKOWICE
 • PORĄBKA
 • SZCZYRK
 • JAWORZE
 • JASIENICA
 • KOZY
 • WILAMOWICE
 • WILKOWICE
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • „Święto słowa” w Pałacu Czeczów w Kozach rozstrzygnięte!
 • Wyjątkowy koncert laureatów SAGA podczas Święta Powiatu Bielskiego!
 • Królowały potrawy wielkanocne!
 • 1
 • 2
 • 3

25 lat DPS-u w Wilkowicach

31 Sty 2019

Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach obchodził 30 stycznia jubileusz 25 – lecia działalności Domu i przyjęcia pierwszej mieszkanki.

Ta doniosła uroczystość rozpoczęła się mszą świętą koncelebrowaną pod przewodnictwem księdza biskupa seniora Tadeusza Rakoczego w intencji podopiecznych Domu, a szczególności jego pierwszej mieszkanki Władysławy Siedlaczek.

Po mszy dyrektor DPS-u Paweł Gniadkowski przywitał licznie zgromadzonych gości: księży, wicestarostę Grzegorza Szetyńskiego, dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Katarzynę Olszynę, radne Rady Powiatu Helenę Byrdy – Przybyła i Janinę JanicęPiechotę, wójta gminy Wilkowice Janusza Zemanka, dyrektorów wielu zaprzyjaźnionych instytucji i domów pomocy, z którymi wilkowicki DPS współpracuje od wielu lat. Wszyscy gratulowali dokonań, a przede wszystkim  przyjaznej atmosfery, gdzie podopieczni i personel tworzą jedną wielką rodzinę, gdzie wzajemne zrozumienie i wszechogarniająca dobroć i życzliwość są na porządku dziennym.

Dla pensjonariuszy i gości wystąpił z pięknym folklorystycznym i dynamicznym koncertem Zespół Pieśni i Tańca Buczyna z Buczkowic. Pracownicy DPS-u przygotowali także interesującą prezentację o historii Domu, realizowanych projektach, sportowych wydarzeniach i różnorodnych inicjatywach. Dużo mówiono także o roli terapii zajęciowej, która pozwala na zapomnienie o własnych ograniczeniach, buduje osobistą wartość i ma duży wpływ na wzajemną integrację. Wspominano pierwsze miesiące działalności Domu w 1993 roku, a także następne lata, które przynosiły różnorodne wyzwania i oczekiwania. Aktualnie DPS w Wilkowicach prowadzi Powiat Bielski,  placówka przeznaczona jest dla 56 osób w podeszłym wieku oraz dla osób niepełnosprawnych fizycznie.

/Tekst i foto: A. Macher/