• CZECHOWICE-DZIEDZICE
 • Obradowało XVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
 • BUCZKOWICE
 • PORĄBKA
 • SZCZYRK
 • JAWORZE
 • JASIENICA
 • KOZY
 • WILAMOWICE
 • WILKOWICE
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • „Święto słowa” w Pałacu Czeczów w Kozach rozstrzygnięte!
 • Wyjątkowy koncert laureatów SAGA podczas Święta Powiatu Bielskiego!
 • Królowały potrawy wielkanocne!
 • 1
 • 2
 • 3

Kwalifikacja wojskowa 2019

18 Lut 2019

Od 4 lutego 2019 r. rozpoczęła działalność Powiatowa Komisja Lekarska dla powiatu bielskiego. Siedziba Komisji mieści się w budynku Bielskiego Pogotowia Ratunkowego w Bielsku-Białej przy ul. E. Plater 14  (w godz. 8.00-12.00; telefon: 572 438 591). Tegoroczna kwalifikacja potrwa do 18 marca 2019 r. W roku bieżącym do kwalifikacji z terenu powiatu bielskiego zostanie wezwanych około 850 mężczyzn rocznika podstawowego (urodzonych w 2000 r.) oraz ponad 60 osób roczników starszych (urodzonych w latach 1995-1999). Obowiązkowi zostaną poddane również kobiety posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji. Podobnie jak w roku ubiegłym zadanie zostanie zrealizowane w pełnym ustawowym zakresie przy współpracy organów administracji samorządowej i wojskowej.

W uroczystym rozpoczęciu kwalifikacji uczestniczyli: mjr Mirosław Stefanów - Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Bielsku-Białej, Grzegorz Szetyński – Wicestarosta Bielski, Halina Kopeć – Sekretarz Powiatu, Beata Jura – Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru oraz członkowie Powiatowej Komisji Lekarskiej dla powiatu bielskiego na czele z Przewodniczącym Komisji – Januszem Pacułtem.

 

                                  (JM)