• CZECHOWICE-DZIEDZICE
 • Obradowało XVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
 • BUCZKOWICE
 • PORĄBKA
 • SZCZYRK
 • JAWORZE
 • JASIENICA
 • KOZY
 • WILAMOWICE
 • WILKOWICE
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • „Święto słowa” w Pałacu Czeczów w Kozach rozstrzygnięte!
 • Wyjątkowy koncert laureatów SAGA podczas Święta Powiatu Bielskiego!
 • Królowały potrawy wielkanocne!
 • 1
 • 2
 • 3

Dla prowadzących działalność w zakresie gospodarowania odpadami

21 Lut 2019

Starosta Bielski informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1592) posiadacze odpadów, którzy przed dniem 5 września 2018 r. uzyskali:

- zezwolenie na zbieranie odpadów,

- zezwolenie na przetwarzanie odpadów,

- zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów,

- pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające ww. zezwolenia,

są obowiązani, w terminie do 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. do 04.09.2019 r., złożyć wniosek o zmianę posiadanej decyzji.

Wniosek o zmianę posiadanych zezwoleń lub pozwoleń musi spełniać wymagania określone art. 14 ww. ustawy. Jeżeli posiadacz odpadów nie złoży wniosku spełniającego wymagania, o których mowa w niniejszym piśmie, w wymaganym terminie zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów, w zakresie określenia wymagań dotyczących zbierania lub przetwarzania odpadów, wygasa.

Nowa ustawa przewiduje również m.in. zmianę właściwości organu ze Starosty na Marszałka Województwa w sprawach  o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów, w przypadku, gdy maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów magazynowanych w okresie roku przekracza 3000 Mg. Ponadto, przypomina się, że posiadacz odpadów jest obowiązany, do prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów już od 5 marca 2019 r. Szczegółowe wytyczne na ten temat zawiera art. 1 ust. 1 pkt d) i pkt e) ww. ustawy.

Niniejsza informacja ma na celu przybliżenie wprowadzonych zmian w przepisach dotyczących gospodarowania odpadami.