• CZECHOWICE-DZIEDZICE
 • Obradowało XVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
 • BUCZKOWICE
 • PORĄBKA
 • SZCZYRK
 • JAWORZE
 • JASIENICA
 • KOZY
 • WILAMOWICE
 • WILKOWICE
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • „Święto słowa” w Pałacu Czeczów w Kozach rozstrzygnięte!
 • Wyjątkowy koncert laureatów SAGA podczas Święta Powiatu Bielskiego!
 • Królowały potrawy wielkanocne!
 • 1
 • 2
 • 3

Sesja ze sprawozdaniem Rzecznika Konsumentów

21 Mar 2019

21 marca V sesję Rady Powiatu w Bielsku-Białej otworzył i jej prawomocność stwierdził przewodniczący Rady Powiatu Jan Borowski.

Tradycyjnie informację Zarządu Powiatu o pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym radnym przekazał starosta bielski Andrzej Płonka.

W dalszej kolejności obszerne sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w roku 2018 złożyła pełniąca tę funkcję Irena Krzanowska. W 2018 r. Rzecznik odnotował 5689 zgłoszeń konsumenckich w formie: pisemnej – 386, osobistej – 1123, telefonicznej – 3579, drogą elektroniczną – 601. W ubiegłym roku nadal dominowały zgłoszenia dotyczące: niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową, odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy sprzedanej. (najwięcej skarg w zakresie reklamacji z tytułu niezgodności z umową dotyczyło odzieży i obuwia, komputerów i akcesoriów komputerowych, jak również sprzętu RTV i AGD), nieprawidłowości w umowach zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość, wykorzystywanie łatwowierności konsumentów, zwłaszcza osób starszych, umów abonamentu telewizji cyfrowej, usług telekomunikacyjnych, sprzętu AGD, sprzętu rehabilitacyjnego.

W 2018 r. konsumenci nadal zgłaszali problemy w postaci firm oferujących sprzedaż pakietów medycznych na prezentacjach. Stroną inicjującą zawarcie umowy jest przedsiębiorca. Na prezentacje konsumenci, głównie seniorzy zapraszani są telefonicznie lub listownie. Pretekstem do zaproszenia jest najczęściej oferta bezpłatnych badań lekarskich czy prelekcja na temat sposobów utrzymania dobrego stanu zdrowia. Wybór osób starszych jest nieprzypadkowy. Z wiekiem coraz ważniejsze staje się zdrowie, a przedsiębiorca na pokazie stara się wywołać potrzebę zakupu bardzo kosztownego pakietu, wskazując m.in. na trudności związane z korzystaniem z opieki medycznej w ramach NFZ (długie oczekiwanie na konsultacje u lekarzy specjalistów). Najczęściej proponowana cena pakietu medycznego wynosiła od 4000-7000 tys. zł .Propozycje zawarcia umowy stanowią zaskoczenie dla nieprzygotowanego i niezorientowanego konsumenta. Nie ma on możliwości szybkiego i rozważnego przeanalizowania warunków umowy, ceny bądź jakości i zakresu oferowanych usług, a także porównania oferty z innymi dostępnymi na rynku. Tymczasem firmy te powołują się na art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy i odmawiają konsumentom prawa do odstąpienia od umowy. – mówiła Irena Krzanowska Powiatowy Rzecznik Konsumentów.

 

Radni podjęli uchwały w następujących sprawach:

- powierzenia Gminie Bestwina zadania dotyczącego zarządzania publicznymi drogami powiatowymi;

- powierzenia Gminie Wilkowice zadania dotyczącego zarządzania publicznymi drogami powiatowymi;

- założenia Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego Szczyrk z siedzibą w Buczkowicach;

- zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019 Rady Powiatu w Bielsku-Białej Nr VI/2/14/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. z późniejszymi zmianami

- zmiany Uchwały Nr VI/2/15/18 Rady Powiatu w Bielsku – Białej z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego z późniejszymi zmianami

- powierzenia Gminie Czechowice – Dziedzice zadania dotyczącego zarządzania publicznymi drogami powiatowymi na terenie Gminy Czechowice – Dziedzice.

 

/Tekst: A. Macher, foto: J. Jesionka/