• CZECHOWICE-DZIEDZICE
 • Obradowało XVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
 • BUCZKOWICE
 • PORĄBKA
 • SZCZYRK
 • JAWORZE
 • JASIENICA
 • KOZY
 • WILAMOWICE
 • WILKOWICE
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • „Święto słowa” w Pałacu Czeczów w Kozach rozstrzygnięte!
 • Wyjątkowy koncert laureatów SAGA podczas Święta Powiatu Bielskiego!
 • Królowały potrawy wielkanocne!
 • 1
 • 2
 • 3

II Powiatowy Konkurs „Lepiej zapobiegać niż leczyć”

10 Kwi 2019

W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisarzowicach (gospodarza etapu powiatowego) miał miejsce finał II Powiatowego Konkursu „Lepiej zapobiegać niż leczyć” skierowanego do uczniów klas V – VIII szkół podstawowych z terenu powiatu bielskiego.

Konkurs przeprowadzono w ramach prowadzenia działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat dobrej jakości życia i właściwych postaw wobec zdrowia. Współorganizatorami konkursu tak jak w roku ubiegłym były: Powiat Bielski (realizacja Wydział Zdrowia Starostwa Powiatowego) i Gmina Wilamowice przy wsparciu organizacyjnym Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisarzowicach. Do tegorocznej edycji konkursu przystąpiło ponad 500 uczniów z 30 szkół podstawowych. Zgodnie z regulaminem konkursu, uczestnicy w 3-osobowych drużynach zmagali się w etapie szkolnym i gminnym z testami wiedzy ogólnej o zdrowych nawykach, odżywianiu, przeciwdziałaniu nałogom, udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej, a w etapie powiatowym oprócz testu wiedzy, również z konkurencjami praktycznymi z/z: pierwszej pomocy przedmedycznej, zdrowego odżywiania, aktywności fizycznej oraz chorób cywilizacyjnych i uzależnień, które to zadanie polegające na przedstawieniu scenki obrazującej wylosowany temat, wymagało od uczestników nie tylko dużej wiedzy, ale również kreatywności. Jury pod przewodnictwem Justyny Hetnał pełnomocnika burmistrza Wilamowic ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Lucyny Majewskiej naczelnika Wydziału Zdrowia Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, stwierdziło bardzo wysoki poziom wiedzy i wszechstronnych umiejętności uczestników Konkursu.

We wszystkich tych zmaganiach, najlepszą okazała się drużyna ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Juliana Fałata z Oddziałami Sportowymi w Bystrej, reprezentująca Gminę Wilkowice.

Drugie w kolejności miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisarzowicach, reprezentująca Gminę Wilamowice.

Trzecie miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Buczkowicach, reprezentująca Gminę Buczkowice.

Konkursowe zmagania drużyn obserwowali i zwycięzcom wręczali nagrody i upominki: wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Bielsku-Białej Jerzy Kubik, członek Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej Barbara Adamska, zastępca burmistrza Wilamowic Stanisław Gawlik oraz Helena Byrdy-Przybyła – przewodnicząca Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Powiatu. 

Konkurs został doprowadzony do etapu powiatowego dzięki ogromnemu zaangażowaniu i kreatywności Lidii Dziubek dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisarzowicach oraz jej współpracowników w szczególności: Joanny Konior, Moniki Drobniak, a także z ramienia gminy Wilamowice Justyny Hetnał.  Każde zawody niosą za sobą ducha rywalizacji, a zatem każdy uczestnik konkursu jest już dzisiaj zwycięzcą, gdyż przez przygotowanie do w/w konkursu utrwalił sobie wiedzę i przyswoił nowe zagadnienia. Ponadto takie wydarzenia stwarzają okazję do budowania pozytywnych relacji międzyludzkich, zaspokajania potrzeb przynależności do grupy  oraz kształtowania szacunku do innych. Konkurs stał się okazją do podsumowania wiadomości i umiejętności zdobytych przez uczniów podczas zajęć lekcyjnych przez cały rok szkolny oraz również sprawdzianem wiedzy ogólnej, która przyda się w życiu. – podsumowała Barbara Adamska członek Zarządu Powiatu Bielskiego.