• CZECHOWICE-DZIEDZICE
 • Obradowało XVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
 • BUCZKOWICE
 • PORĄBKA
 • SZCZYRK
 • JAWORZE
 • JASIENICA
 • KOZY
 • WILAMOWICE
 • WILKOWICE
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • „Święto słowa” w Pałacu Czeczów w Kozach rozstrzygnięte!
 • Wyjątkowy koncert laureatów SAGA podczas Święta Powiatu Bielskiego!
 • Królowały potrawy wielkanocne!
 • 1
 • 2
 • 3

Wielkanoc 2019 rok

17 Kwi 2019

Wiel­ka­nocny pora­nek znów przy­niesie nam pra­starą i wciąż nową wiadomość:

Chry­stus zmar­twych­wstał!

Echo tego wyda­rze­nia, które zaczęło roz­cho­dzić się z Jero­zo­limy dwa­dzie­ścia wie­ków temu, wciąż roz­brzmiewa wśród nas.

Życzymy aby nadchodzące Święta -  tak oczekiwane przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość.

Niech ten piękny czas napełni wszystkie rodziny i środowiska pokojem i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

Wszystkim mieszkańcom powiatu bielskiego, miasta Bielska - Białej i wszystkim osobom przebywającym w naszym gościnnym regionie

 

WESOŁEGO  ALLELUJA

 

Przewodniczący Rady Powiatu Starosta Bielski
Jan Borowski Andrzej Płonka