• CZECHOWICE-DZIEDZICE
 • Obradowało XVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
 • BUCZKOWICE
 • PORĄBKA
 • SZCZYRK
 • JAWORZE
 • JASIENICA
 • KOZY
 • WILAMOWICE
 • WILKOWICE
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • „Święto słowa” w Pałacu Czeczów w Kozach rozstrzygnięte!
 • Wyjątkowy koncert laureatów SAGA podczas Święta Powiatu Bielskiego!
 • Królowały potrawy wielkanocne!
 • 1
 • 2
 • 3

Podsumowanie działalności spółek wodnych

09 Maj 2019

W sali sesyjnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego – Oddział Zamiejscowy w Bielsku-Białej odbyło się Walne  Sprawozdawcze Zgromadzenie Delegatów Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Bielsku-Białej, podsumowujące działalność w roku 2018 i przyjmujące kierunek działań w roku 2019.

W zgromadzeniu wzięli udział delegaci – przedstawiciele poszczególnych spółek wodnych – melioracyjnych działających na terenie powiatu bielskiego i miasta Bielsko-Biała, a także   Wicestarosta Bielski  Grzegorz Szetyński, Członek Zarządu Powiatu Bielskiego Barbara Adamska, przedstawiciele gminy Jaworze, Czechowice-Dziedzice  i Bielsko-Biała  oraz pracownicy Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Bielsku-Białej.

Wicestarosta Bielski G. Szetyński podziękował za działalność spółek  w roku 2018, życząc sukcesów w roku 2019. Stwierdził, że współpraca Starosty Bielskiego, który nadzoruje działalność spółek wodnych,  układa się dobrze. Problemy, z którymi borykają się spółki wodne  są bardzo duże, a możliwości finansowe na realizację zadań  spółek ograniczone. Jednakże od kilku lat wzrastają dotacje udzielane z Budżetu Państwa dla spółek, co w jakimś stopniu poprawia ich kondycję finansową i umożliwia realizację większej ilości zadań.

Z kolei  B.  Adamska  Członek Zarządu również stwierdziła, że współpraca ze Starostwem  układa się  dobrze, z korzyścią dla środowisk zainteresowanych działalnością spółek i oczywiście dla mieszkańców.  Szczególnie podziękowała przedstawicielom zarządów i komisji rewizyjnych za włożony trud w prace na rzecz lokalnych środowisk. Stwierdziła, że jest to ciężka, społeczna  praca, na pewno przynosząca satysfakcję, lecz również niejednokrotnie problemy zarówno z eksploatacją urządzeń ulegających dekapitalizacji   oraz  w relacjach z niektórymi mieszkańcami.

 

Na terenie powiatu bielskiego funkcjonuje 15 spółek wodnych, w tym 5 wodociągowych tzn. zaopatrujących w wodę swoich członków. Są to spółki  w Wilkowicach, Mesznej, Bystrej, Godziszce i Rudzicy oraz 10  spółek melioracyjnych działających w: Czechowicach – Dziedzicach, w  Bestwinie, w Buczkowicach, w Czańcu,   w  Jasienicy,  w Kozach, w  Wilamowicach, w Wilkowicach  i 2 spółki powołane do eksploatacji Młynówek:   Międzyrzecko – Ligockiej i Młynówki Czanieckiej na terenie Gminy Porąbka.

 

Działalność spółek wodnych melioracyjnych na przestrzeni ostatnich lat uległa zmianie. Kiedyś spółki wodne melioracyjne zajmowały się wyłącznie odwadnianiem i nawadnianiem  gruntów rolnych.  Obecnie takich gruntów na terenie powiatu bielskiego jest coraz mniej i zadaniem spółek jest również odwadnianie terenów zurbanizowanych.

Jarosław   Jesionka