• CZECHOWICE-DZIEDZICE
 • Obradowało XVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
 • BUCZKOWICE
 • PORĄBKA
 • SZCZYRK
 • JAWORZE
 • JASIENICA
 • KOZY
 • WILAMOWICE
 • WILKOWICE
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • „Święto słowa” w Pałacu Czeczów w Kozach rozstrzygnięte!
 • Wyjątkowy koncert laureatów SAGA podczas Święta Powiatu Bielskiego!
 • Królowały potrawy wielkanocne!
 • 1
 • 2
 • 3

Konwent Powiatów w Gliwicach

28 Maj 2019

21 i 22 maja Powiat Gliwicki gościł u siebie starostów z terenu naszego województwa, był bowiem gospodarzem Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego.

Posiedzenie konwentu, które zorganizowane zostało w Starostwie Powiatowym w Gliwicach, otworzyli starosta bielski, a zarazem prezes Związku Powiatów Polskich – Andrzej Płonka oraz starosta gliwicki – Waldemar Dombek. Pierwszy dzień obrad zdominował temat finansowania szpitali powiatowych. Problematykę tę przedstawili Piotr Nowak – p.o. dyrektor NFZ Oddział Wojewódzki w Katowicach oraz Ewa Kabza – jego zastępca ds. ekonomiczno-finansowych, a następnie Józef Kurek – przewodniczący Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego. Starostowie po raz kolejny wyrazili głębokie zaniepokojenie pogarszającą się sytuacją finansową szpitali powiatowych, wynikająca ze zbyt niskiego limitu przyznawanych im środków.

Podczas obrad starostowie przyjęli również Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego z dnia 21 maja 2019 r. Zwracają się w nim z apelem do Zarządu Województwa Śląskiego, pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 o uruchomienie dodatkowego otwartego naboru wniosków w ramach Osi priorytetowej 2. Cyfrowe Śląskie, Działania 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, ukierunkowanego na typy projektów „Tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych” oraz „Cyfryzacja zasobów kulturowych, naukowych, planistycznych, geodezyjnych i kartograficznych, a także zapewnienie powszechnego, otwartego dostępu do tych zasobów”, umożliwiającego złożenie wniosków na zadania z zakresu informacji przestrzennej, będącej w gestii powiatów.

Drugiego dnia obrady konwentu poświęcone zostały problematyce finasowania dróg samorządowych w ramach programów krajowych,  a starostom towarzyszyli również włodarze gmin Powiatu Gliwickiego żywo zainteresowani tym tematem. Zagadnienie omówiła Dorota Wójtowicz, dyrektor Wydziału Rozwoju i Współpracy Terytorialnej w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. Następnie Józef Kruczek, radny Rady Powiatu Gliwickiego, przybliżył zebranym działalność i plany Klastra Energii „Przyjazna Energia w Powiecie Gliwickim”.

Starostowie z woj. śląskiego mieli też okazję poznać walory turystyczne  powiatu gliwickiego  – zwiedzili Zespół Pałacowo-Parkowy w Pławniowicach oraz odbyli rejs statkiem po Kanale Gliwickim.

W Konwencie Powiatów w Gliwicach uczestniczyła również Sekretarz Powiatu Bielskiego Halina Kopeć oraz Naczelnik Wydziału Zdrowia Starostwa w Bielsku – Białej Lucyna Majewska.

            źródło: starostwo.gliwice.pl