• CZECHOWICE-DZIEDZICE
 • Obradowało XVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
 • BUCZKOWICE
 • PORĄBKA
 • SZCZYRK
 • JAWORZE
 • JASIENICA
 • KOZY
 • WILAMOWICE
 • WILKOWICE
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • „Święto słowa” w Pałacu Czeczów w Kozach rozstrzygnięte!
 • Wyjątkowy koncert laureatów SAGA podczas Święta Powiatu Bielskiego!
 • Królowały potrawy wielkanocne!
 • 1
 • 2
 • 3

„ UWAGA ! Zmiana godzin dyżurów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w dniach 24, 27 i 31 grudnia.”

Zobacz zmiany godzin w punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

O współpracy i edukacji regionalnej

21 Sie 2019

Spotkanie prezesów i członków Zarządu Towarzystw Regionalnych Powiatu Bielskiego otworzył i gości przywitał starosta bielski Andrzej Płonka. Bardzo sobie cenię współpracę z towarzystwami miłośników i przyjaciół naszych miejscowości, to ludzie zaangażowani w pielęgnowanie historii, tradycji i kultury Małej Ojczyzny, aktywnie dbający o jej rozwój. Na organizowanych przez Starostwo Powiatowe Zjazdach Towarzystw Regionalnych rozmawiamy o współpracy, dzielimy się doświadczeniami, ustalamy nowe formy współpracy – mówił starosta A. Płonka.

Kierownik Biura ds. Promocji Powiatu, Kultury, Sportu i Turystyki Jolanta Konior przedstawiła program spotkania oraz poprosiła, by minutą ciszy uczcić śp. Teresę Marekwicę, inicjatorkę powiatowych zjazdów regionalnych, aktywną propagatorkę tradycji i kultury lokalnej, prezesa Towarzystwa Miłośników Rudzicy.

Ubiegłoroczny Zjazd Towarzystw, który miał miejsce w Rudzicy podsumowała odczytując podjętą wtedy uchwałę Jolanta Zienkiewicz przewodnicząca Towarzystwa Miłośników Rudzicy.

Gościem specjalnym spotkania był prof. zw. dr hab. Ryszard Kaczmarek zastępca dyrektora ds. Instytutu Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej. Tę część spotkania prowadził Bogdan Kocurek dyrektor Książnicy Beskidzkiej. Rozmawiano na temat przyszłości edukacji regionalnej oraz wykorzystania w tym celu nowoczesnych platform cyfrowych. Chodzi o tzw. eduś czyli Platforma Edukacji Regionalnej Województwa Śląskiego – Przyroda, Społeczeństwo, Kultura, gdzie znajdują się materiały do edukacji regionalnej dla uczniów i nauczycieli z terenu całego województwa śląskiego oraz ewoś czyli Encyklopedia Województwa Śląskiego - 6 tomów encyklopedii on – line z indeksem haseł alfabetycznym i rzeczowym. Profesor R. Kaczmarek namawiał kierownictwo towarzystw regionalnych do ścisłej współpracy z Instytutem Badań Regionalnych, który powstał decyzją Sejmiku Województwa Śląskiego w 2011 roku w celu badań naukowych, wykonywania ekspertyz regionu oraz przygotowania programów i materiałów na potrzeby województwa śląskiego.

Ustalono, że w tej dziedzinie współpracę i wzajemne kontakty koordynować będzie Centrum Wiedzy o Regionie w Książnicy Beskidzkiej w Bielsku – Białej.

Tegoroczny Zjazd Towarzystw Regionalnych odbędzie się w październiku w Czechowicach – Dziedzicach połączony z uroczystością 60-lecia istnienia i działalności Towarzystwa Przyjaciół Czechowic – Dziedzic, o czym szczegółowo poinformowała przewodnicząca tego towarzystwa Anna Wlazło.

/A. Macher/