• CZECHOWICE-DZIEDZICE
 • Obradowało XVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
 • BUCZKOWICE
 • PORĄBKA
 • SZCZYRK
 • JAWORZE
 • JASIENICA
 • KOZY
 • WILAMOWICE
 • WILKOWICE
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • „Święto słowa” w Pałacu Czeczów w Kozach rozstrzygnięte!
 • Wyjątkowy koncert laureatów SAGA podczas Święta Powiatu Bielskiego!
 • Królowały potrawy wielkanocne!
 • 1
 • 2
 • 3

„ UWAGA ! Zmiana godzin dyżurów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w dniach 24, 27 i 31 grudnia.”

Zobacz zmiany godzin w punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

02 Paź 2019

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) reprezentujący Powiat Bielski w sprawach gospodarowania nieruchomościami,

Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej

podaje do publicznej wiadomości informację o nieruchomościach stanowiących własność Powiatu Bielskiego, przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny:

1. Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej:

działka nr 3788/1159 o pow. 0,0033 ha, jednostka ewidencyjna: 240204_4 Czechowice-Dziedzice – miasto, obręb: 0001 Czechowice, powiat: bielski, województwo: śląskie; posiadająca użytek oznaczony w ewidencji gruntów i budynków symbolem „dr”- drogi; księga wieczysta KA1P/00077528/4. Działy III i IV księgi wieczystej wolne od wpisów,

działki nr: 3218/11 o pow. 0,0229 ha, 3189/22 o pow. 0,0065 ha, jednostka ewidencyjna: 240204_4 Czechowice-Dziedzice – miasto, obręb: 0001 Czechowice, powiat: bielski, województwo: śląskie oraz działka nr: 1504/1 o pow. 0,0076 ha, jednostka ewidencyjna: 240204_4 Czechowice-Dziedzice – miasto, obręb: 0003 Dziedzice, powiat: bielski, województwo: śląskie posiadające użytek oznaczony w ewidencji gruntów i budynków symbolem „dr”- drogi; księga wieczysta KA1P/00065182/9. W Dziale III księgi wieczystej wpisane są obciążenia, Dział IV wolny od wpisów,

działki nr: 526/2 o pow. 0,0091 ha, 525/21 o pow. 0,0153 ha, 517/66 o pow. 0,0015 ha, 517/54 o pow. 0,0048 ha, 1493/1 o pow. 0,0065 ha, 517/58 o pow. 0,0052 ha, 517/60 o pow. 0,0071 ha, 1508/1 o pow. 0,0130 ha, 1506/1 o pow. 0,0012 ha, 1505/1 o pow. 0,0009 ha, 1508/2 o pow. 0,0025 ha, jednostka ewidencyjna: 240204_4 Czechowice-Dziedzice – miasto, obręb: 0003 Dziedzice, powiat: bielski, województwo: śląskie; posiadające użytek oznaczony w ewidencji gruntów i budynków symbolami: „dr”- drogi (działki nr: 517/66, 517/54, 1493/1, 517/58, 517/60, 1508/1, 1506/1, 1505/1, 1508/2), „B” – tereny mieszkaniowe (działka nr 525/21), „Ba” – tereny przemysłowe (działka nr 526/2); księga wieczysta KA1P/00066006/9. W Dziale III księgi wieczystej wpisana jest informacja o wydanej przez Wojewodę Śląskiego decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej, Dział IV księgi wieczystej wolny od wpisów,

działka nr 1239/1 o pow. 0,0121 ha, jednostka ewidencyjna: 240204_5 Czechowice-Dziedzice – obszar wiejski, obręb: 0006 Zabrzeg, powiat: bielski, województwo: śląskie; posiadająca użytek oznaczony w ewidencji gruntów i budynków symbolem „dr”- drogi; księga wieczysta KA1P/00073371/0. W Dziale III księgi wieczystej wpisane są obciążenia, Dział IV wolny od wpisów.

Księgi wieczyste prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych.

2. Powierzchnia łączna nieruchomości: 0,1195 ha.

3. Opis nieruchomości: nieruchomości położone są na terenie gminy Czechowice-Dziedzice w obrębach: Czechowice, Dziedzice, Zabrzeg. Działki wchodzą w skład dróg gminnych: ul. Niepodległości, ul. Dworcowej, ul. Kolejowej, ul. Juliusza Słowackiego, ul. Księdza Karola Janoszka.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: nieruchomości są przeznaczone do zbycia w celu realizacji zadania własnego Gminy Czechowice-Dziedzice w zakresie dróg gminnych.

5. Nieruchomości gruntowe przeznaczone są do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Czechowice-Dziedzice w związku ze zmianą kategorii dróg powiatowych na drogi gminne. W związku z tym nie ma zastosowania art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ww. ustawy.

WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do zbycia - darowizna