• CZECHOWICE-DZIEDZICE
 • Obradowało XVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
 • BUCZKOWICE
 • PORĄBKA
 • SZCZYRK
 • JAWORZE
 • JASIENICA
 • KOZY
 • WILAMOWICE
 • WILKOWICE
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • „Święto słowa” w Pałacu Czeczów w Kozach rozstrzygnięte!
 • Wyjątkowy koncert laureatów SAGA podczas Święta Powiatu Bielskiego!
 • Królowały potrawy wielkanocne!
 • 1
 • 2
 • 3

Nominacje do Nagrody im. księdza Londzina

15 Paź 2019

Do tegorocznej, XXI edycji Nagrody Starosty Bielskiego im. księdza Józefa Londzina samorząd gminy Wilkowice nominował Bożenę Tobiasz.

Bożena Tobiasz jest związana z Wilkowicami od ponad 20 lat. Swoją pracą społeczną wspiera wszystkie inicjatywy, które służą mieszkańcom Małej Ojczyzny. Twierdzi, że świat może być lepszy, gdy służy się innym, a swoją radością i optymizmem dzieli się z innymi. Często pomaga innym, a swoją postawą jest wzorcem do naśladowania. Jej życiowe motto to słowa św. Jana Pawła II: „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali”.

W swych działaniach społecznych, postawiła głównie na pracę z młodzieżą. Jest też matką trojki dzieci, z których jest dumna. Pragnie, aby młode pokolenia zawsze były wierne tradycji, a w ich sercach prawidłowo ukształtowana miłość do naszej małej Ojczyzny, szacunek do rodziny i tych, którzy żyją wokół nas.

W 2003 roku Bożena Tobiasz została członkiem Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Wilkowicach, a od 2007 roku jest jej prezesem. Jest również członkiem Zarządu Akcji Katolickiej Diecezji Bielsko-Żywieckiej. W ramach działań w Akcji Katolickiej organizuje corocznie Przegląd Pieśni Patriotycznej im. Małgorzaty Papiurek na szczeblu parafialnym, a od trzech lat jest też odpowiedzialna za organizację Przeglądu w Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Aktywnie współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Kultury „Promyk” w Bystrej, zwłaszcza przy organizacji Gminnego Koncertu Laureatów Pieśni Patriotycznej.

W sołectwie Wilkowice corocznie organizuje Konkurs Palm, który służy nie tylko podtrzymywaniu tradycji, ale też do integracji pokoleń.

Wyczulona na ludzkie nieszczęście chętnie służy pomocą innym, szczególnie osobom starszym, chorym lub potrzebującym stałej opieki. Z tej pomocy, jak mówi, czerpie siłę do dalszej pracy na rzecz innych.

Corocznie organizuje pielgrzymki, rajdy oraz inne uroczystości. Przez 4 lata pracowała w Radzie Sołeckiej Wilkowic.

Bożena Tobiasz należy również do Stowarzyszenia „Razem dla Wilkowic”. Przez dwie kadencje była wiceprezesem tego stowarzyszenia. W ramach działań stowarzyszenia przez wiele lat organizowane były między innymi biegi dla młodzieży oraz liczne kursy dla mieszkańców. Od ponad dziesięciu lat jest jedną z organizatorek gminnego dyktanda, które skierowane jest głównie do młodzieży.

W 2003 roku w Wilkowicach utworzono Gminną Młodzieżową Orkiestrę Dętą. Jako przewodnicząca Rady Rodziców członków w/w Orkiestry prowadziła dokumentację, dbała o sprawność instrumentów i wizerunek Orkiestry.

Od 2005 roku zaczęła organizować wyjazdy dla Orkiestry, począwszy od Ukrainy, poprzez Litwę, Niemcy, Węgry. Corocznie dzięki staraniom Pani Bożeny Orkiestra wyjeżdża na warsztaty muzyczne, na których podnosi swój poziom. Dla członków Orkiestry jest po prostu ”mamą”. Warsztaty organizowane przez Panią Bożenę to nie tylko podnoszenie kwalifikacji, to również wskazywanie na wartości i dziedzictwo kulturowe naszej Ojczyzny, organizowanie wycieczek do miejsc ważnych historycznie i jednocześnie ukazujących piękno naszego kraju. Dla młodzieży Pani Bożena jest wzorem jako wychowawca i opiekun pełen życzliwości wyrozumiałości i cierpliwości. Obecnie pełni funkcję opiekuna społecznego troszcząc się, aby w orkiestrze zawsze oprócz zadowolenia wszystko sprawnie działało.

Prowadzi kroniki, zarówno Orkiestry Dętej jak i od kilu lat Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.

/A. Macher -  na podstawie materiałów Urzędu Gminy w Wilkowicach, foto: J.Jesionka/