• CZECHOWICE-DZIEDZICE
 • Obradowało XVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
 • BUCZKOWICE
 • PORĄBKA
 • SZCZYRK
 • JAWORZE
 • JASIENICA
 • KOZY
 • WILAMOWICE
 • WILKOWICE
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • „Święto słowa” w Pałacu Czeczów w Kozach rozstrzygnięte!
 • Wyjątkowy koncert laureatów SAGA podczas Święta Powiatu Bielskiego!
 • Królowały potrawy wielkanocne!
 • 1
 • 2
 • 3

„ UWAGA ! Zmiana godzin dyżurów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w dniach 24, 27 i 31 grudnia.”

Zobacz zmiany godzin w punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Nowy wóz strażacki w Czańcu

27 Lis 2019

W jesienne, nieco już chłodne sobotnie popołudnie w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Czańcu, odbyła się uroczystość poświęcenia i przekazania lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego Iveco Daily GLBA Zakup samochodu został sfinansowany ze środków: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Urzędu Gminnego Porąbka, środków własnych OSP oraz licznych prywatnych sponsorów.  Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele parafialnym pw. Świętego Bartłomieja w Czańcu. Następnie zaproszeni goście oraz poddziały przemaszerowały do jednostki, gdzie po podniesieniu flagi państwowej i odegraniu hymnu przybyłych gości przywitał prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Czańcu dh Tomasz  Nalborczyk. Wśród zaproszonych gości na uroczystości obecni byli : sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed, starosta bielski Andrzej Płonka,  prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Bielsku-Białej dh Stanisław Nycz,  także wójt gminy Porąbka Paweł Zemanek.

W dalszej części czanieckich uroczystości dokonano poświęcenia nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego, a minister St. Szwed i starosta A. Płonka przekazali strażakom  akt włączenia pojazdu do podziału bojowego jednostki. Dodatkowo jednostka OSP Czaniec otrzymała w prezencie z rąk  ministra oraz starosty  dwie cyfrowe  radiostacje nasobne.

Po części oficjalnej miała miejsce defilada piesza i zmotoryzowana. Uroczystość uświetniła  orkiestra  dęta z OSP Roczyny oraz liczne delegacje pocztów sztandarowych z okolicznych jednostek OSP.

Sama straż ma bogatą ponad stutrzydziestoletnią historię. Nieformalny początek OSP w  Czańcu to rok 1886 z umieszczoną datą na starym historycznym sztandarze. Jednakże w naukowych opracowaniach pierwszy zapis o powstaniu Straży w Czańcu to data 19 grudnia 1897 roku, kiedy to odbyło się  zebranie, na którym wybrano pierwszy zarząd na czele którego stanął  Alfred Fijałkowski właściciel Fabryki Tektury w Czańcu.
Od tego też czasu aż do roku 1905 działalność Straży polegała na używaniu wiader, toporków i bosaków przy gaszeniu ewentualnych pożarów. W 1905 roku zakupiono w Fabryce Dantego ręczną czterokołową sikawkę do remizy Nr 1 na Górnym Czańcu. Przełom 1922  / 23  roku to okres budowy pierwszej murowanej remizy na Górnym Czańcu w miejsce starej drewnianej z przełomu dziewiętnastego wieku, którą uroczyście poświęcono 24 sierpnia 1924 roku. Od 1931 do 1933  wybudowano drugą murowaną remizę na Dolnym Czańcu. Tak rozpoczęła się historia czanieckiej straży, która dzisiaj należy do wyróżniających się jednostek OSP w powiecie bielskim.

tekst i foto: J. Jesionka