• CZECHOWICE-DZIEDZICE
 • Obradowało XVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
 • BUCZKOWICE
 • PORĄBKA
 • SZCZYRK
 • JAWORZE
 • JASIENICA
 • KOZY
 • WILAMOWICE
 • WILKOWICE
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • „Święto słowa” w Pałacu Czeczów w Kozach rozstrzygnięte!
 • Wyjątkowy koncert laureatów SAGA podczas Święta Powiatu Bielskiego!
 • Królowały potrawy wielkanocne!
 • 1
 • 2
 • 3

„ UWAGA ! Zmiana godzin dyżurów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w dniach 24, 27 i 31 grudnia.”

Zobacz zmiany godzin w punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Uchwała w sprawie drogi ekspresowej S1

29 Maj 2013Publikujemy stanowisko radnych w tej sprawie:

    Rada Powiatu w Bielsku – Białej mając na uwadze poprawę dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa użytkowników dróg, uważa za konieczną budowę drogi ekspresowej S1, w związku z czym oczekuje podjęcia decyzji w tej sprawie ze strony właściwych organów Państwa.
    Rada Powiatu w Bielsku – Białej wnosi jednak o dostosowanie proponowanego przebiegu drogi ekspresowej S1 pomiędzy węzłem „Kosztowy II” w Mysłowicach a węzłem „Suchy Potok” w Bielsku – Białej do perspektyw eksploatacyjnych Przedsiębiorstwa Górniczego „Silesia” w Czechowicach – Dziedzicach, zatrudniającego na chwilę obecną około 1600 osób z naszego regionu.
    Przedstawiony przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad wariant A drogi S1 może istotnie ograniczyć dostęp do dużej części zasobów węgla, które mogłoby wydobywać PG „Silesia” w najbliższych latach.
W przygotowanie eksploatacji nowych złóż PG „Silesia” zainwestowało kilkaset milionów złotych.
    Ograniczenie możliwości wydobywczych kopalni może poważnie wpłynąć na rentowność tego przedsiębiorstwa, doprowadzić do jego upadłości
i pozbawić pracy zatrudnionych tam górników. Niewątpliwie wpłynie to również na kondycję wielu firm współpracujących z górnictwem.
    Negatywne konsekwencje społeczne i ekonomiczne dla Powiatu Bielskiego, w tym przede wszystkim gmin Czechowice-Dziedzice i Bestwina będą łatwe do przewidzenia.
    Biorąc pod uwagę powyższe, Rada Powiatu w Bielsku-Białej wnosi
o uwzględnienie zagrożeń podnoszonych przez środowisko górnicze oraz samorządy Powiatu Bielskiego przy podejmowaniu decyzji co do ostatecznego przebiegu drogi S1.