• CZECHOWICE-DZIEDZICE
 • Obradowało XVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
 • BUCZKOWICE
 • PORĄBKA
 • SZCZYRK
 • JAWORZE
 • JASIENICA
 • KOZY
 • WILAMOWICE
 • WILKOWICE
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • „Święto słowa” w Pałacu Czeczów w Kozach rozstrzygnięte!
 • Wyjątkowy koncert laureatów SAGA podczas Święta Powiatu Bielskiego!
 • Królowały potrawy wielkanocne!
 • 1
 • 2
 • 3

XI Ogólnopolski Konkurs Poezji Religijnej „O Palmę”

19 Sty 2013

Regulamin konkursu:

Treścią konkursu są wiersze o tematyce religijnej.
Wiersze będą oceniane w następujących kategoriach:
I - dzieci do lat 13   
II - młodzież gimnazjalna i szkół średnich   
III - dorośli
Warunkiem udziału w konkursie jest:
1. Nadesłanie w maszynopisie zestawu wierszy zawierającego:
a) 1-3 utworów (nie więcej!) różne lub tworzące całość
b) każdy wiersz powinien być w 4 egzemplarzach
c) zestaw należy zaopatrzyć w godło (pseudonim, nie rysunek)

2. Do zestawu trzeba dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną tym samym godłem co wiersze i zawierającą następujące informacje:
nazwisko i imię, adres, numer telefonu lu e-mail, wiek, zawód (uczniowie proszeni są o podanie szkoły), można dodać krótką informację autorze.

Adres do korespondencji:
Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Szkolna 8
43-512 Bestwina
tel. 32 214 14 09


3. Przewidziane są nagrody rzeczowe i wyróżnienia, laureaci otrzymają także 3 egzemplarze tomiku wierszy z nagrodzonymi i wyróżnionymi utworami

4. Termin nadsyłania wierszy mija 20 lutego 2013 roku.

5. Na konkurs nie należy przesyłać utworów wcześniej publikowanych i nagradzanych.

6. Oceny wierszy dokona jury powołane przez organizatorów w składzie:
Aliny Świeży – Sobel - redaktor „Gościa Niedzielnego”; radna powiatu bielskiego, filolog, teolog, społecznik i popularyzator wartości chrześcijańskich,
Alina Macher - redaktor naczelna „Mojego Powiatu”, główny specjalista w Biurze ds. Promocji Powiatu, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej
Juliusz Wątroba – poeta i satyryk, autor kilkudziesięciu książek, autor tekstów pieśni i piosenek, laureat około stu ogólnopolskich  konkursów poezji, zdobywca wielu nagród za swoją twórczość literacką;
ksiądz Jacek M. Pędziwiatr – redaktor Beskidzkiego Radia Katolickiego „Anioł Beskidów”; redaktor „Gościa Niedzielnego”;

7. Nadesłane materiały nie podlegają zwrotowi i stają się własnością organizatora

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikacji nagrodzonych wierszy bez wypłaty honorariów oraz bez zgody autorów.

9. Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej. 

10. Uroczyste zakończenie konkursu wraz z wręczeniem nagród i wyróżnień nastąpi 10 kwietnia w czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej w Bestwinie- dokładny termin zostanie podany na stronie biblioteki www.gbpbestwina.eu,

11. Dane osobowe wszystkich uczestników pozyskane dla celów konkursu nie będą udostępniane osobom trzecim. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na udostępnienie swoich danych osobowych dla celów związanych z konkursem.

Patronat medialny:
Beskidzkie Radio Katolickie „Anioł Beskidów”
„Mój Powiat”
„Gość Niedzielny”
„Magazyn Gminny”


Patronat honorowy:
Starosta Bielski Andrzej Płonka
Wójt Gminy Bestwina Artur Beniowski