• CZECHOWICE-DZIEDZICE
 • Obradowało XVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
 • BUCZKOWICE
 • PORĄBKA
 • SZCZYRK
 • JAWORZE
 • JASIENICA
 • KOZY
 • WILAMOWICE
 • WILKOWICE
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • „Święto słowa” w Pałacu Czeczów w Kozach rozstrzygnięte!
 • Wyjątkowy koncert laureatów SAGA podczas Święta Powiatu Bielskiego!
 • Królowały potrawy wielkanocne!
 • 1
 • 2
 • 3

Doroczny opłatek samorządowców w Bielsku-Białej

19 Sty 2013
Na spotkanie z ordynariuszem bielsko-żywieckim przybyli posłowie i senatorowie regionu, prezydenci, burmistrzowie, starostowie kilku powiatów Śląska i Małopolski, radni, wójtowie i sołtysi z terenu całej diecezji.
Spotkanie poprzedziła Msza św. sprawowana przez ordynariusza w kurialnej kaplicy. W homilii ks. biskup zaznaczył, że także polityk jest powołany do świętości. „Świętość to warunek zbawienia i nikt z tego obowiązku nie został wyłączony. Nikt. Tym bardziej polityk, bo i on powinien dążyć do zbawienia”.
Zdaniem biskupa, postulat neutralności światopoglądowej jest słuszny pod tym względem, że państwo powinno chronić wolność sumienia i wyznania wszystkich swoich obywateli, niezależnie od wyznawanej religii i światopoglądu. „Ale postulat, ażeby do życia społecznego i państwowego w żaden sposób nie dopuszczać wymiaru świętości, jest postulatem ateizowania państwa i życia społecznego, i niewiele ma wspólnego ze światopoglądową neutralnością” – cytował biskup słowa Jana Pawła II wypowiedziane w Lubaczowie w 1991 roku.
Bp Rakoczy powtórzył, że uprawianie polityki jest także drogą do zbawienia. Zwracając się do samorządowców, zauważał, że dzisiejsze spotkanie opłatkowe i Eucharystyczne jest też dobrą okazją do zastanowienia się na naturą misji, do której powołał ich Bóg. Przypomniał, że politykę należy uprawiać po chrześcijańsku, zgodnie ze swą wiarą – po to, by osiągnąć wspólne dobro społeczeństwa. „Chrześcijanin uprawiający politykę powinien działać bezinteresownie, nie szukać korzyści tylko dla siebie, swojego ugrupowania czy partii, ale dla dobra wszystkich”.
Na zakończenie homilii ks. biskup życzył samorządowcom, by nie poddawali się pesymistycznej wizji przyszłości, oraz, by pokój i radość zagościły trwale w ich życiu.
W imieniu samorządowców za możliwość wspólnego spotkania się u ks Biskupa podziękował Wicestarosta Bielski Grzegorz Szetyński który powiedział m.in.
Jeżeli jest coś - co nas wszystkich u progu nowego roku ubogaca i wzmacnia to na pewno jest to tradycyjne u Księdza Biskupa Ordynariusza spotkanie samorządowców - tu w Instytucie Teologicznym przy wspólnym stole. Spotykamy się i modlimy niezależnie od poglądów politycznych, by porozmawiać, integrować się – bo ważne jest, by tworzyć WSPÓLNOTĘ.
Istotne jest przecież to, aby w naszej działalności nie tylko rywalizować między sobą na pomysły, ale istotne jest to, by ta nasza współpraca była coraz głębsza i dalsza.

We wspomnianym noworocznym, samorządowym spotkaniu licznie reprezentowany był samorząd powiatu bielskiego. Przybyli radni powiatowi, Starosta Bielski Andrzej Płonka, Przewodniczący Rady Powiaty Bielskiego Roman Migdał i Wiceprzewodniczący Rady Bogusław Stolarczyk.
JJ
{rokbox title=|Noworoczne spotkanie samorządowców :: Powiat Bielski| album=|myalbum|}images/2013/biskup/*.jpg{/rokbox}