• CZECHOWICE-DZIEDZICE
 • Obradowało XVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
 • BUCZKOWICE
 • PORĄBKA
 • SZCZYRK
 • JAWORZE
 • JASIENICA
 • KOZY
 • WILAMOWICE
 • WILKOWICE
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • „Święto słowa” w Pałacu Czeczów w Kozach rozstrzygnięte!
 • Wyjątkowy koncert laureatów SAGA podczas Święta Powiatu Bielskiego!
 • Królowały potrawy wielkanocne!
 • 1
 • 2
 • 3

Zakończenie roku pracy w „Centrum”

Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku – Białej uroczyście zakończył rok pracy 2018/2019. Wszystkich podopiecznych, ich rodziców, opiekunów, terapeutów i zaproszonych gości w filii II przy ulicy Plebańskiej w Bestwinie przywitała dyrektor „Centrum” Rozetta Michnik. Samorząd powiatowy na spotkaniu reprezentowały Katarzyna Olszyna dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Helena Byrdy - Przybyła przewodnicząca Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Powiatu.

Czytaj więcej: Zakończenie roku pracy w „Centrum”

Ogłoszenie o konkursie ofert

Zarząd Powiatu w Bielsku - Białej ogłasza konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego: "Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności i radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i młodzieży - w szczególności poprzez prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych."

Czytaj więcej: Ogłoszenie o konkursie ofert