Aktualizacja planów gospodarowania wodami


Wraz z rozpoczęciem procesu konsultacji ruszyła kampania komunikacyjna w mediach. Akcja miała na celu upowszechnianie informacji o procesie konsultacji społecznych, aby jak najwięcej osób dowiedziało się o możliwości wypowiedzenia się na temat jakości i stanu wód.

Ogromne grono ekspertów, instytucji i inwestorów, poprzez obecność na konferencjach i spotkaniach konsultacyjnych, zostanie zaangażowane w proces konsultacji społecznych projektów dokumentów aPGW. Na stronie www.apgw.kzgw.gov.pl została umieszczona ankieta w celu zebrania informacji na temat stanu i jakości wód.
 
Ankieta internetowa stanowi ważny element zbierania informacji, dzięki którym będzie można  wziąć pod uwagę różnorodne spostrzeżenia czy problemy, z którymi spotykają się mieszkańcy regionów. Aktywność lokalnego społeczeństwa jest wyjątkowo cenna w kształtowaniu przyszłych działań mających na celu poprawę jakości i stanu wód.

Zachęcamy do uczestnictwa w procesie konsultacji społecznych.

Prosimy o zapoznanie się z ankietą umieszczoną na stronie adresu: www.apgw.kzgw.gov.pl/pl/kontakt/ankieta