Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.

Starosta Bielski reprezentujący Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, na podstawie art. 11 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014r., poz. 518 z późn,. zm) informuje zgodnie z art. 35 ust.1 ww. ustawy, że w dniu 27.04.2015r. na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40 został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Gminie Czechowice-Dziedzice, obręb Czechowice, oznaczonej jako działki: 4281/6 o pow. 0,0913 ha i 4281/5 o pow. 0,0889 ha, objętej księgą wieczystą KA1P/00062255/1, stanowiącej własność Skarbu Państwa.