Plany zarządzania ryzykiem powodziowym

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej informuje, iż Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pn. „Opracowanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych Małej Wisły i Górnej Wisły”.
Celem głównym tego projektu jest ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków powodzi dla zdrowia i życia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturalnego, działalności gospodarczej poprzez:
- zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego,
- minimalizację istniejącego ryzyka powodziowego,
- poprawę systemu zarządzania ryzykiem powodziowym.

Opracowanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym jest obowiązkiem wynikającym z art. 88g ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2012r. poz. 145).
Informacje dotyczące opracowywanych projektów znajdują się na stronie: www.powodz.gov.pl
Aktualnie trwają konsultacje społeczne dotyczące projektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym, które zakończą się 22 czerwca 2015 roku. W tym czasie można zgłaszać uwagi poprzez formularz dostępny na stronie: www.powodz.gov.pl