Ogłoszenia Na Rok 2017


OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO POWIATU BIELSKIEGO W ZAKRESIE POMOCY OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ – ORGANIZACJA WIGILII BOŻEGO NARODZENIA DLA OSÓB BEZDOMNYCH I SAMOTNYCH W 2017 ROKU.

- Ogłoszenie Konkursu -zał. nr 1.doc

- Regulamin Komisji - zał nr 4.doc

- Regulamin Konkursu - zał nr 2.doc

- Sposób przekazania i rozliczenia dotacji -_zał. nr 3.doc

- Uchwała - WIGILIA 2017.doc

- wzór - oferta.doc

- wzór - sprawozdanie.doc

Przypominamy, że ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań wprowadziło nowe formularze oferty, umowy i sprawozdania!


OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE POWIATU BIELSKIEGO W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W 2017 ROKU.

- Uchwała kultura fizyczna konkurs 2017.pdf

- Załącznik do uchwały - ogłoszenie konkursu kultura fizyczna 2017.pdf

- Wzór oferty na realizację zadania publicznego 2017.doc

- Instrukcja wypełnienia oferty na realizację zadania publicznego 2017.pdf

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE POWIATU BIELSKIEGO W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W 2017 ROKU.

- Uchwała kultura konkurs 2017.pdf

- Załącznik do uchwały - ogłoszenie konkursu kultura 2017.pdf

- Wzór oferty na realizację zadania publicznego 2017.doc

- Instrukcja wypełnienia oferty na realizację zadania publicznego 2017.pdf

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE POWIATU BIELSKIEGO W ZAKRESIE TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA W 2017 ROKU.

- Uchwała turystyka konkurs 2017.pdf

- Załącznik do uchwały - ogłoszenie konkursu turystyka 2017.pdf

- Wzór oferty na realizację zadania publicznego 2017.doc

- Instrukcja wypełnienia oferty na realizację zadania publicznego 2017.pdf

OGŁOSZENIE WS. NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ DO OCENY OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO POWIATU BIELSKIEGO W ZAKRESIE POWIERZENIA PROWADZENIA PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W 2017 R.

- Ogłoszenie nabór do komisji NPP.doc

- Załącznik nr 1 - formularz zgloszeniowy do komisji NPP 2015.doc

- Załącznik Nr 2- regulamin nabór do komisji nieodpłatna pomoc prawna.doc

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W 2017r.

- Uchwała zarządu - nieodpłatna pomoc prawna.doc

- Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr - OGŁOSZENIE KONKURSOWE

- Załącznik 1 do Ogłoszenia- WZÓR OFERTY.doc

- Załącznik nr 2 do Ogłoszenia - WZÓR SPRAWOZDANIA.doc