Rozwój elektronicznych usług systemu informacji o terenie powiatu bielskiego

alt

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
– realna odpowiedź na realne potrzeby

ROZWÓJ ELEKTRONICZNYCH USŁUG SYSTEMU INFORMACJI
O TERENIE POWIATU BIELSKIEGO

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie

http://rpo.slaskie.pl/

Powiat Bielski - beneficjent projektu otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pn: „Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Tereni Powiatu Bielskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet II Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.2. „Rozwój elektronicznych usług publicznych”. Całkowita wartość projektu wynosi 2 597 108,00zł, w tym dofinansowanie 2 207 541,80zł, co stanowi 85% wartości inwestycji. Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego planowana jest na lata 2013 – 2015r.

zaproszenie do składania ofert.doc
dokumenty.rar


oferta TABLICE PROMOCYJNE.doc
{rokbox title=|powiat bielski| album=|myalbum|}rozwojelektronicznychuslug/*.jpg{/rokbox}