Stypendia dla uzdolnionych uczniów

Zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania stypendiów, stypendium to wynosi 250,00 PLN miesięcznie.
Jednocześnie Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 212/17/IV/2011 z dnia 4 lutego 2011r., zatwierdził listę rezerwową uczniów ubiegających się o stypendium.
Uchwały te, wraz z załącznikami, są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na stronie internetowej www.slaskie.pl (uchwały Zarządu), oraz pod poniższym linkiem:

http://efs.slaskie.pl/?grupa=2&art1=1297167782&art=1237533757&id_m=83&kat=&katrodzic=

Obecnie Powiat podejmuje działania zmierzające do zawarcia umów o przekazywanie stypendium ze stypendystami, a także nauczycielami będącymi opiekunami dydaktycznymi uczniów stypendystów.

Członek Zarządu Powiatu
Renata Franasik