Dokumenty rekrutacyjne

Trwa realizacja projektu pn.: „Sprawny samorząd – kompetentny urzędnik”.
Osoby, które będą brały udział w szkoleniach i kursach w ramach tego projektu zobligowane są do wypełnienia, podpisania i złożenia w wersji papierowej w pokoju 329 załączonych poniżej dokumentów.

DANE DO PEFS-PODSYSTEM MONITOROWANIA EUROPEJKSIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.pdf
DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE.pdf
OŚWIADCZENIE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH.pdf
ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE.pdf