EFS

 • Sprawozdanie z realizacji projektu stypendialnego „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” >

  Sprawozdanie z realizacji projektu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych w roku szkolnym 2010/2011 pn.: „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”. Read More
 • Projekt stypendialny pn. "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku" - II edycja >

  Sprawozdanie z realizacji projektu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych w roku szkolnym 2009/2010 pn.: "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” – II edycja. Read More
 • Projekt stypendialny - Nauka drogą do sukcesu na Śląsku 2010/11 >

  Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu systemowego pn.: „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” na rok szkolny 2010/2011 Read More
 • Nauka drogą do sukcesu na Śląsku >

  W związku z dużym zainteresowaniem programem stypendialnym „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” informujemy, że termin składania wniosków o przyznanie stypendium został przedłużony. Wnioski, wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać Read More
 • Projekt stypendialny - „Edukacja w Powiecie Bielskim drogą do sukcesu" >

  W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie Read More
 • Stypendia dla uzdolnionych uczniów >

  W związku z zatwierdzeniem przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 211/17/IV/2011 z dnia 4 lutego 2011r., listy stypendystów w ramach projektu Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” na rok szkolny Read More
 • Ogłoszenie pzp Materiały Biurowe >

  W związku z realizacją projektu pn.: „Efektywna edukacja zawodowa w Powiecie Bielskim drogą do sukcesu” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Powiat Bielski, reprezentowany przez Zarząd Read More
 • Ogłoszenie pzp Narzędzia Pomiarowe >

  W związku z realizacją projektu pn.: „Efektywna edukacja zawodowa w Powiecie Bielskim drogą do sukcesu” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Powiat Bielski, reprezentowany przez Zarząd Read More
 • Informacja o realizacji projektu >

  Podsumowanie pierwszego roku realizacji projektu pn.: „Efektywna edukacja zawodowa w Powiecie Bielskim drogą do sukcesu” Read More
 • Zaproszenie do szacowania planowanego zamówienia >

  Zaproszenie do szacowania wartości planowanego do realizacji zamówienia.pdf Formularz -szacowanie wartości zamówienia.doc Read More
 • Ogłoszenie o rektutacji do projektu pn Efektywna edukacja zawodowa w Powiecie Bielskim drogą do sukcesu >

  Ogłoszenie.pdf   Read More
 • Zaproszenie do szacowania wartości planowanego do reazliacji zamówienia >

  Zaproszenie.doc Formularz.doc Read More
 • Zaproszenie do szacowania wartości zamówienia na dostawę materiałów biurowych >

  formularz - szacowanie wartości zamówienia.docmateriały biurowe - szacowanie wartości zamówienia.doc Read More
 • Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację Warsztatów dla Liderów Młodzieżowych >

  Ogłoszenie - Warsztaty dla Liderów Młodzieżowych.docZałącznik nr 1. Formularz ofertowy.docZałącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy.doc Read More
 • Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę materiałów biurowych >

  formularz ofertowy - Załącznik nr 1.docogłoszenie - dostawa materiałów biurowych.doc Read More
 • Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie na rok szkolny 2012/2013 >

  Regulamin wraz załącznikami.pdfPrzedłużenie rekrutacji.doc Read More
 • Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę materiałów na zajęcia z rękodzieła >

  ogłoszenie.pdfformularz ofertowy.doc Read More
 • Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług transportu dla 11 osób >

  ogłoszenie.pdfformularz ofertowy.doc Read More
 • Powiat Bielski ogłasza na konkurs na wyłonienie Wykonawcy warsztatów z zakresu równości szans >

  ogłoszenie.doczaproszenie.docformularz.doc Read More
 • Dokumenty rekrutacyjne >

  Trwa realizacja projektu pn.: „Sprawny samorząd – kompetentny urzędnik”. Osoby, które będą brały udział w szkoleniach i kursach w ramach tego projektu zobligowane są do wypełnienia, podpisania i złożenia w wersji Read More
 • Regulamin uczestnictwa w projekcie >

  W dniu 24 maja 2012 został przyjęty Regulamin uczestnictwa w szkoleniach i kursach w ramach projektu „Sprawny samorząd – kompetentny urzędnik. Poniżej treść tego Regulaminu.Regulamin.pdf Read More
 • Harmonogram realizacji szkoleń i kursów >

  Harmonogram realizacji zajęć w ramach projektu Sprawny samorząd-kompetentny urzędnik Read More
 • „Sprawny samorząd – kompetentny urzędnik” – informacje ogólne >

  Powiat bielski realizuje projekt pn.: „Sprawny samorząd – kompetentny urzędnik” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet V Dobre Rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania Read More
 • Szkolenia rozpoczęte >

  Powiat Bielski realizuje projekt pn.: „Sprawny samorząd – kompetentny urzędnik”. Read More
 • Ogłoszenie oraz opis przedmiotu zamówienia >

  Read More
 • Ogłoszenie oraz opis przedmiotu zamówienia >

  Read More
 • Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę produktów spożywczych >

  ogłoszenie.pdfzałącznik nr1.xlszałącznik nr2.doc Read More
 • Aktywnie po wiedzę w SMS Szczyrk >

  Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej informuje, iż w sierpniu br. rozpoczęto realizację projektu pn.: „Aktywnie po wiedzę w SMS Szczyrk”. Read More
 • Zapytanie ofertowe - świadczenie usług edukacyjnych >

  Zapytanie ofertowe.pdf Read More
 • Aktywna nauka w Liceum Ogólnokształcącym w Czechowicach - Dziedzicach - szansą na lepszą przyszłość >

  Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej informuje, iż w styczniu 2015 r. rozpoczęto realizację projektu pn.: „Aktywna nauka w Liceum Ogólnokształcącym w Czechowicach – Dziedzicach – szansą na lepszą przyszłość ”.  Read More
 • 1