Wybór oferty na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego

Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej dokonał wyboru oferty na realizacje w roku 2019 zadania z zakresu zdrowia publicznego „prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat profilaktyki chorób nowotworowych ze szczególnym uwzględnieniem raka szyjki macicy i raka jądra”.

Szczegóły w załącznikach:

Uchwała nr 341 2019

Konkurs na realizację w roku 2019 zadania z zakresu zdrowia publicznego – prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy nt. profilaktyki chorób nowotworowych ze szczególnym uwzględnieniem raka szyjki macicy i raka jądra

„Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej ogłasza konkurs na realizację w roku 2019 zadania z zakresu zdrowia publicznego – prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy nt. profilaktyki chorób nowotworowych ze szczególnym uwzględnieniem raka szyjki macicy i raka jądra”

Szczegóły w załącznikach

Uchwała Konkurs Nowotwory

Ogłoszenie Nowotwory

„Przewodnik o lokalnie dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie bielskim” oraz „Ulotka informująca o dostępnych formach pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

Publikacje te zawierają zaktualizowane informacje dotyczące opieki zdrowotnej i pomocy instytucjonalnej z jakiej mogą korzystać mieszkańcy powiatu bielskiego z doświadczeniem choroby psychicznej, jak również osoby szukające informacji w celu pomocy osobom bliskim, rodzinie i znajomym. Materiały przybliżają informacje o dostępnych formach pomocy oraz zawierają dane teleadresowe placówek oraz instytucji, do których można zwrócić się o pomoc w różnych trudnych sytuacjach życiowych.

Zachęcamy do zapoznania z niniejszymi materiałami.

Przewodnik 2019

Ulotka

Wybór oferty na zadanie z zakresu zdrowia publicznego

Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej dokonał wyboru oferty na realizację w roku 2019 zadania z zakresu zdrowia publicznego: "Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i młodzieży - w szczególności poprzez prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych".

Szczegóły w załącznikach

Uchwała Nr 284/2019

Ogłoszenie o konkursie ofert

Zarząd Powiatu w Bielsku - Białej ogłasza konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego: "Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności i radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i młodzieży - w szczególności poprzez prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych."

Szczegóły w załącznikach

Uchwała psychiatria

Ogłoszenie

Konkurs Udzielania Pierwszej Pomocy

Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej zaprasza uczniów klas VII-VIII w roku szkolnym 2019/2020 szkół podstawowych z terenu powiatu bielskiego do udziału w VIII Powiatowym Konkursie Udzielania Pierwszej Pomocy. Etapy: szkolny, powiatowy czerwiec- listopad 2018 r. Konkurs organizowany przy współpracy Bielskiego Pogotowia Ratunkowego w Bielsku-Białej.

Szczegóły w załączniku.

Ogłoszenie

Regulamin Konkursu

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Załącznik nr 3 do Regulaminu

„Fundamentem szczęścia jest zdrowie, także zdrowie psychiczne”

Przekazujemy w Państwa ręce uaktualniony „Przewodnik o lokalnie dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie bielskim” oraz „Ulotkę informującą o dostępnych formach pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

Publikacje te zawierają szczegółowe informacje dotyczące opieki zdrowotnej i pomocy instytucjonalnej z jakiej mogą korzystać mieszkańcy powiatu bielskiego, zawierają informacje gdzie można zwrócić się o pomoc w różnych trudnych sytuacjach życiowych.

Zachęcamy do zapoznania się i korzystania z niniejszych materiałów.

Przewodnik 2018

Ulotka


Konkurs ofert na realizację w roku 2018 zadania z zakresu zdrowia publicznego

Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej ogłasza konkurs ofert na realizację w roku 2018 zadania z zakresu zdrowia publicznego: „Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i młodzieży – w szczególności poprzez prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych”.

Szczegóły w załącznikach.

Uchwała wybór oferty Psychiatria

Uchwała Zarzadu Powiatu o ogłoszeniu Konkursu

Ogłoszenie

Konkurs ofert na realizację w roku 2018 zadania z zakresu zdrowia publicznego

Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej ogłasza konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadania z zakresu zdrowia publicznego: „Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat profilaktyki chorób nowotworowych ze szczególnym uwzględnieniem raka szyjki macicy i raka jądra.

Szczegóły w załącznikach.

Uchwała o rozstrzygnięciu konkursu

Uchwała

Ogłoszenie

VII Powiatowy Konkurs Udzielania Pierwszej Pomocy

Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej zaprasza uczniów klas IV-VI w roku szkolnym 2018/2019 szkół podstawowych z terenu powiatu bielskiego do udziału w VII Powiatowym Konkursie Udzielania Pierwszej Pomocy.Etapy: szkolny, powiatowy czerwiec-październik 2018 r.Konkurs organizowany przy współpracy Bielskiego Pogotowia Ratunkowego w Bielsku-Białej

Szczegóły w załącznikach.

Regulamin Konkursu

Załącznik Nr 1 do regulaminu

Załącznik nr 2 do regulaminu

Załącznik nr 3 do regulaminu

Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej ogłasza I Powiatowy Konkurs
Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej

Ogłasza I Powiatowy Konkurs „Lepiej zapobiegać niż leczyć” dla dzieci i młodzieży z klas V- VII ze szkół podstawowych z terenu powiatu bielskiego, w ramach prowadzenia działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat dobrej jakości życia i właściwych postaw wobec zdrowia.

Szczegóły w załącznikach.

2.Uchwała zał. nr 1 ogłoszenie

5.Uchwała załącznik nr 2- Regulamin

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Załącznik nr 3 do Regulaminu