Podstawowa Opieka Zdrowotna

Podstawowa opieka zdrowotna to powszechnie dostępna, najważniejsza część systemu opieki zdrowotnej. Świadczenia udzielane w POZ mają na celu utrzymanie zdrowia, profilaktykę, diagnostykę schorzeń, rozpoznanie chorób i ich leczenie, a także usprawnienie i pielęgnację pacjentów.
Pobierz plik pdf