Elektroniczny informator pacjenta

Zachęcamy Państwa do korzystania z Informatora pacjenta, dostępnego na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia, w którym znajdziemy m.in. informacje o zasadach udzielania poszczególnych świadczeń, wykazie świadczeniodawców, z którymi NFZ zawarło umowę wraz z orientacyjnym czasem oczekiwania na świadczenie, prawach pacjenta itd.

Szczegóły w załącznikach.

http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/

Ponadto na stronie NFZ możemy także skorzystać z wyszukiwarki zawartych umów przez poszczególne Oddziały Wojewódzkie NFZ w latach 2008 – 2017.

http://www.nfz.gov.pl/o-nfz/informator-o-zawartych-umowach/

Zgoda na przeszczep - tak czy nie?

Według polskiego prawa każda osoba zmarła może być potencjalnym dawcą tkanek i narządów do przeszczepienia, jeżeli za życia nie zgłosiła sprzeciwu do Centralnego Rejestru Sprzeciwów.
Pobierz plik pdf

Zostań dawcą krwi

Krew jest potrzebna codziennie, w dużych ilościach, jest bezcennym lekiem, którego nie udało się wytworzyć syntetycznie.
Pobierz plik pdf

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Podstawowa opieka zdrowotna to powszechnie dostępna, najważniejsza część systemu opieki zdrowotnej. Świadczenia udzielane w POZ mają na celu utrzymanie zdrowia, profilaktykę, diagnostykę schorzeń, rozpoznanie chorób i ich leczenie, a także usprawnienie i pielęgnację pacjentów.
Pobierz plik pdf

Leczenie szpitalne

Jeżeli cel leczenia nie może być osiągnięty w trybie ambulatoryjnym, pacjent może zostać skierowany na dalsze leczenie w szpitalu.
Pobierz plik pdf