Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności


ul. Piastowska 40
43 - 300 Bielsko - Biała

Zespół zajmuje się wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności


Przewodniczący	Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Dorota Kożuch tel. (33) 8136 - 940, pok. 232
Sekretarz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
tel. (33) 8136-940, pok. 232
Specjalista
tel. (33) 8136-940, pok. 232

Druki do pobrania znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.powiat.bielsko.pl